0fq1596.bk6.VI.ix.0 1fq1596.bk6.VI.ix.argument.1 2fq1596.bk6.VI.ix.argument.2 3fq1596.bk6.VI.ix.argument.3 4fq1596.bk6.VI.ix.argument.4 0fq1596.bk6.VI.ix.1.0 1fq1596.bk6.VI.ix.1.1 2fq1596.bk6.VI.ix.1.2 3fq1596.bk6.VI.ix.1.3 4fq1596.bk6.VI.ix.1.4 5fq1596.bk6.VI.ix.1.5 6fq1596.bk6.VI.ix.1.6 7fq1596.bk6.VI.ix.1.7 8fq1596.bk6.VI.ix.1.8 9fq1596.bk6.VI.ix.1.9 0fq1596.bk6.VI.ix.2.0 1fq1596.bk6.VI.ix.2.1 2fq1596.bk6.VI.ix.2.2 3fq1596.bk6.VI.ix.2.3 4fq1596.bk6.VI.ix.2.4 5fq1596.bk6.VI.ix.2.5 6fq1596.bk6.VI.ix.2.6 7fq1596.bk6.VI.ix.2.7 8fq1596.bk6.VI.ix.2.8 9fq1596.bk6.VI.ix.2.9 0fq1596.bk6.VI.ix.3.0 1fq1596.bk6.VI.ix.3.1 2fq1596.bk6.VI.ix.3.2 3fq1596.bk6.VI.ix.3.3 4fq1596.bk6.VI.ix.3.4 5fq1596.bk6.VI.ix.3.5 6fq1596.bk6.VI.ix.3.6 7fq1596.bk6.VI.ix.3.7 8fq1596.bk6.VI.ix.3.8 9fq1596.bk6.VI.ix.3.9 0fq1596.bk6.VI.ix.4.0 1fq1596.bk6.VI.ix.4.1 2fq1596.bk6.VI.ix.4.2 3fq1596.bk6.VI.ix.4.3 4fq1596.bk6.VI.ix.4.4 5fq1596.bk6.VI.ix.4.5 6fq1596.bk6.VI.ix.4.6 7fq1596.bk6.VI.ix.4.7 8fq1596.bk6.VI.ix.4.8 9fq1596.bk6.VI.ix.4.9 0fq1596.bk6.VI.ix.5.0 1fq1596.bk6.VI.ix.5.1 2fq1596.bk6.VI.ix.5.2 3fq1596.bk6.VI.ix.5.3 4fq1596.bk6.VI.ix.5.4 5fq1596.bk6.VI.ix.5.5 6fq1596.bk6.VI.ix.5.6 7fq1596.bk6.VI.ix.5.7 8fq1596.bk6.VI.ix.5.8 9fq1596.bk6.VI.ix.5.9 0fq1596.bk6.VI.ix.6.0 1fq1596.bk6.VI.ix.6.1 2fq1596.bk6.VI.ix.6.2 3fq1596.bk6.VI.ix.6.3 4fq1596.bk6.VI.ix.6.4 5fq1596.bk6.VI.ix.6.5 6fq1596.bk6.VI.ix.6.6 7fq1596.bk6.VI.ix.6.7 8fq1596.bk6.VI.ix.6.8 9fq1596.bk6.VI.ix.6.9 0fq1596.bk6.VI.ix.7.0 1fq1596.bk6.VI.ix.7.1 2fq1596.bk6.VI.ix.7.2 3fq1596.bk6.VI.ix.7.3 4fq1596.bk6.VI.ix.7.4 5fq1596.bk6.VI.ix.7.5 6fq1596.bk6.VI.ix.7.6 7fq1596.bk6.VI.ix.7.7 8fq1596.bk6.VI.ix.7.8 9fq1596.bk6.VI.ix.7.9 0fq1596.bk6.VI.ix.8.0 1fq1596.bk6.VI.ix.8.1 2fq1596.bk6.VI.ix.8.2 3fq1596.bk6.VI.ix.8.3 4fq1596.bk6.VI.ix.8.4 5fq1596.bk6.VI.ix.8.5 6fq1596.bk6.VI.ix.8.6 7fq1596.bk6.VI.ix.8.7 8fq1596.bk6.VI.ix.8.8 9fq1596.bk6.VI.ix.8.9 0fq1596.bk6.VI.ix.9.0 1fq1596.bk6.VI.ix.9.1 2fq1596.bk6.VI.ix.9.2 3fq1596.bk6.VI.ix.9.3 4fq1596.bk6.VI.ix.9.4 5fq1596.bk6.VI.ix.9.5 6fq1596.bk6.VI.ix.9.6 7fq1596.bk6.VI.ix.9.7 8fq1596.bk6.VI.ix.9.8 9fq1596.bk6.VI.ix.9.9 0fq1596.bk6.VI.ix.10.0 1fq1596.bk6.VI.ix.10.1 2fq1596.bk6.VI.ix.10.2 3fq1596.bk6.VI.ix.10.3 4fq1596.bk6.VI.ix.10.4 5fq1596.bk6.VI.ix.10.5 6fq1596.bk6.VI.ix.10.6 7fq1596.bk6.VI.ix.10.7 8fq1596.bk6.VI.ix.10.8 9fq1596.bk6.VI.ix.10.9 0fq1596.bk6.VI.ix.11.0 1fq1596.bk6.VI.ix.11.1 2fq1596.bk6.VI.ix.11.2 3fq1596.bk6.VI.ix.11.3 4fq1596.bk6.VI.ix.11.4 5fq1596.bk6.VI.ix.11.5 6fq1596.bk6.VI.ix.11.6 7fq1596.bk6.VI.ix.11.7 8fq1596.bk6.VI.ix.11.8 9fq1596.bk6.VI.ix.11.9 0fq1596.bk6.VI.ix.12.0 1fq1596.bk6.VI.ix.12.1 2fq1596.bk6.VI.ix.12.2 3fq1596.bk6.VI.ix.12.3 4fq1596.bk6.VI.ix.12.4 5fq1596.bk6.VI.ix.12.5 6fq1596.bk6.VI.ix.12.6 7fq1596.bk6.VI.ix.12.7 8fq1596.bk6.VI.ix.12.8 9fq1596.bk6.VI.ix.12.9 0fq1596.bk6.VI.ix.13.0 1fq1596.bk6.VI.ix.13.1 2fq1596.bk6.VI.ix.13.2 3fq1596.bk6.VI.ix.13.3 4fq1596.bk6.VI.ix.13.4 5fq1596.bk6.VI.ix.13.5 6fq1596.bk6.VI.ix.13.6 7fq1596.bk6.VI.ix.13.7 8fq1596.bk6.VI.ix.13.8 9fq1596.bk6.VI.ix.13.9 0fq1596.bk6.VI.ix.14.0 1fq1596.bk6.VI.ix.14.1 2fq1596.bk6.VI.ix.14.2 3fq1596.bk6.VI.ix.14.3 4fq1596.bk6.VI.ix.14.4 5fq1596.bk6.VI.ix.14.5 6fq1596.bk6.VI.ix.14.6 7fq1596.bk6.VI.ix.14.7 8fq1596.bk6.VI.ix.14.8 9fq1596.bk6.VI.ix.14.9 0fq1596.bk6.VI.ix.15.0 1fq1596.bk6.VI.ix.15.1 2fq1596.bk6.VI.ix.15.2 3fq1596.bk6.VI.ix.15.3 4fq1596.bk6.VI.ix.15.4 5fq1596.bk6.VI.ix.15.5 6fq1596.bk6.VI.ix.15.6 7fq1596.bk6.VI.ix.15.7 8fq1596.bk6.VI.ix.15.8 9fq1596.bk6.VI.ix.15.9 0fq1596.bk6.VI.ix.16.0 1fq1596.bk6.VI.ix.16.1 2fq1596.bk6.VI.ix.16.2 3fq1596.bk6.VI.ix.16.3 4fq1596.bk6.VI.ix.16.4 5fq1596.bk6.VI.ix.16.5 6fq1596.bk6.VI.ix.16.6 7fq1596.bk6.VI.ix.16.7 8fq1596.bk6.VI.ix.16.8 9fq1596.bk6.VI.ix.16.9 0fq1596.bk6.VI.ix.17.0 1fq1596.bk6.VI.ix.17.1 2fq1596.bk6.VI.ix.17.2 3fq1596.bk6.VI.ix.17.3 4fq1596.bk6.VI.ix.17.4 5fq1596.bk6.VI.ix.17.5 6fq1596.bk6.VI.ix.17.6 7fq1596.bk6.VI.ix.17.7 8fq1596.bk6.VI.ix.17.8 9fq1596.bk6.VI.ix.17.9 0fq1596.bk6.VI.ix.18.0 1fq1596.bk6.VI.ix.18.1 2fq1596.bk6.VI.ix.18.2 3fq1596.bk6.VI.ix.18.3 4fq1596.bk6.VI.ix.18.4 5fq1596.bk6.VI.ix.18.5 6fq1596.bk6.VI.ix.18.6 7fq1596.bk6.VI.ix.18.7 8fq1596.bk6.VI.ix.18.8 9fq1596.bk6.VI.ix.18.9 0fq1596.bk6.VI.ix.19.0 1fq1596.bk6.VI.ix.19.1 2fq1596.bk6.VI.ix.19.2 3fq1596.bk6.VI.ix.19.3 4fq1596.bk6.VI.ix.19.4 5fq1596.bk6.VI.ix.19.5 6fq1596.bk6.VI.ix.19.6 7fq1596.bk6.VI.ix.19.7 8fq1596.bk6.VI.ix.19.8 9fq1596.bk6.VI.ix.19.9 0fq1596.bk6.VI.ix.20.0 1fq1596.bk6.VI.ix.20.1 2fq1596.bk6.VI.ix.20.2 3fq1596.bk6.VI.ix.20.3 4fq1596.bk6.VI.ix.20.4 5fq1596.bk6.VI.ix.20.5 6fq1596.bk6.VI.ix.20.6 7fq1596.bk6.VI.ix.20.7 8fq1596.bk6.VI.ix.20.8 9fq1596.bk6.VI.ix.20.9 0fq1596.bk6.VI.ix.21.0 1fq1596.bk6.VI.ix.21.1 2fq1596.bk6.VI.ix.21.2 3fq1596.bk6.VI.ix.21.3 4fq1596.bk6.VI.ix.21.4 5fq1596.bk6.VI.ix.21.5 6fq1596.bk6.VI.ix.21.6 7fq1596.bk6.VI.ix.21.7 8fq1596.bk6.VI.ix.21.8 9fq1596.bk6.VI.ix.21.9 0fq1596.bk6.VI.ix.22.0 1fq1596.bk6.VI.ix.22.1 2fq1596.bk6.VI.ix.22.2 3fq1596.bk6.VI.ix.22.3 4fq1596.bk6.VI.ix.22.4 5fq1596.bk6.VI.ix.22.5 6fq1596.bk6.VI.ix.22.6 7fq1596.bk6.VI.ix.22.7 8fq1596.bk6.VI.ix.22.8 9fq1596.bk6.VI.ix.22.9 0fq1596.bk6.VI.ix.23.0 1fq1596.bk6.VI.ix.23.1 2fq1596.bk6.VI.ix.23.2 3fq1596.bk6.VI.ix.23.3 4fq1596.bk6.VI.ix.23.4 5fq1596.bk6.VI.ix.23.5 6fq1596.bk6.VI.ix.23.6 7fq1596.bk6.VI.ix.23.7 8fq1596.bk6.VI.ix.23.8 9fq1596.bk6.VI.ix.23.9 0fq1596.bk6.VI.ix.24.0 1fq1596.bk6.VI.ix.24.1 2fq1596.bk6.VI.ix.24.2 3fq1596.bk6.VI.ix.24.3 4fq1596.bk6.VI.ix.24.4 5fq1596.bk6.VI.ix.24.5 6fq1596.bk6.VI.ix.24.6 7fq1596.bk6.VI.ix.24.7 8fq1596.bk6.VI.ix.24.8 9fq1596.bk6.VI.ix.24.9 0fq1596.bk6.VI.ix.25.0 1fq1596.bk6.VI.ix.25.1 2fq1596.bk6.VI.ix.25.2 3fq1596.bk6.VI.ix.25.3 4fq1596.bk6.VI.ix.25.4 5fq1596.bk6.VI.ix.25.5 6fq1596.bk6.VI.ix.25.6 7fq1596.bk6.VI.ix.25.7 8fq1596.bk6.VI.ix.25.8 9fq1596.bk6.VI.ix.25.9 0fq1596.bk6.VI.ix.26.0 1fq1596.bk6.VI.ix.26.1 2fq1596.bk6.VI.ix.26.2 3fq1596.bk6.VI.ix.26.3 4fq1596.bk6.VI.ix.26.4 5fq1596.bk6.VI.ix.26.5 6fq1596.bk6.VI.ix.26.6 7fq1596.bk6.VI.ix.26.7 8fq1596.bk6.VI.ix.26.8 9fq1596.bk6.VI.ix.26.9 0fq1596.bk6.VI.ix.27.0 1fq1596.bk6.VI.ix.27.1 2fq1596.bk6.VI.ix.27.2 3fq1596.bk6.VI.ix.27.3 4fq1596.bk6.VI.ix.27.4 5fq1596.bk6.VI.ix.27.5 6fq1596.bk6.VI.ix.27.6 7fq1596.bk6.VI.ix.27.7 8fq1596.bk6.VI.ix.27.8 9fq1596.bk6.VI.ix.27.9 0fq1596.bk6.VI.ix.28.0 1fq1596.bk6.VI.ix.28.1 2fq1596.bk6.VI.ix.28.2 3fq1596.bk6.VI.ix.28.3 4fq1596.bk6.VI.ix.28.4 5fq1596.bk6.VI.ix.28.5 6fq1596.bk6.VI.ix.28.6 7fq1596.bk6.VI.ix.28.7 8fq1596.bk6.VI.ix.28.8 9fq1596.bk6.VI.ix.28.9 0fq1596.bk6.VI.ix.29.0 1fq1596.bk6.VI.ix.29.1 2fq1596.bk6.VI.ix.29.2 3fq1596.bk6.VI.ix.29.3 4fq1596.bk6.VI.ix.29.4 5fq1596.bk6.VI.ix.29.5 6fq1596.bk6.VI.ix.29.6 7fq1596.bk6.VI.ix.29.7 8fq1596.bk6.VI.ix.29.8 9fq1596.bk6.VI.ix.29.9 0fq1596.bk6.VI.ix.30.0 1fq1596.bk6.VI.ix.30.1 2fq1596.bk6.VI.ix.30.2 3fq1596.bk6.VI.ix.30.3 4fq1596.bk6.VI.ix.30.4 5fq1596.bk6.VI.ix.30.5 6fq1596.bk6.VI.ix.30.6 7fq1596.bk6.VI.ix.30.7 8fq1596.bk6.VI.ix.30.8 9fq1596.bk6.VI.ix.30.9 0fq1596.bk6.VI.ix.31.0 1fq1596.bk6.VI.ix.31.1 2fq1596.bk6.VI.ix.31.2 3fq1596.bk6.VI.ix.31.3 4fq1596.bk6.VI.ix.31.4 5fq1596.bk6.VI.ix.31.5 6fq1596.bk6.VI.ix.31.6 7fq1596.bk6.VI.ix.31.7 8fq1596.bk6.VI.ix.31.8 9fq1596.bk6.VI.ix.31.9 0fq1596.bk6.VI.ix.32.0 1fq1596.bk6.VI.ix.32.1 2fq1596.bk6.VI.ix.32.2 3fq1596.bk6.VI.ix.32.3 4fq1596.bk6.VI.ix.32.4 5fq1596.bk6.VI.ix.32.5 6fq1596.bk6.VI.ix.32.6 7fq1596.bk6.VI.ix.32.7 8fq1596.bk6.VI.ix.32.8 9fq1596.bk6.VI.ix.32.9 0fq1596.bk6.VI.ix.33.0 1fq1596.bk6.VI.ix.33.1 2fq1596.bk6.VI.ix.33.2 3fq1596.bk6.VI.ix.33.3 4fq1596.bk6.VI.ix.33.4 5fq1596.bk6.VI.ix.33.5 6fq1596.bk6.VI.ix.33.6 7fq1596.bk6.VI.ix.33.7 8fq1596.bk6.VI.ix.33.8 9fq1596.bk6.VI.ix.33.9 0fq1596.bk6.VI.ix.34.0 1fq1596.bk6.VI.ix.34.1 2fq1596.bk6.VI.ix.34.2 3fq1596.bk6.VI.ix.34.3 4fq1596.bk6.VI.ix.34.4 5fq1596.bk6.VI.ix.34.5 6fq1596.bk6.VI.ix.34.6 7fq1596.bk6.VI.ix.34.7 8fq1596.bk6.VI.ix.34.8 9fq1596.bk6.VI.ix.34.9 0fq1596.bk6.VI.ix.35.0 1fq1596.bk6.VI.ix.35.1 2fq1596.bk6.VI.ix.35.2 3fq1596.bk6.VI.ix.35.3 4fq1596.bk6.VI.ix.35.4 5fq1596.bk6.VI.ix.35.5 6fq1596.bk6.VI.ix.35.6 7fq1596.bk6.VI.ix.35.7 8fq1596.bk6.VI.ix.35.8 9fq1596.bk6.VI.ix.35.9 0fq1596.bk6.VI.ix.36.0 1fq1596.bk6.VI.ix.36.1 2fq1596.bk6.VI.ix.36.2 3fq1596.bk6.VI.ix.36.3 4fq1596.bk6.VI.ix.36.4 5fq1596.bk6.VI.ix.36.5 6fq1596.bk6.VI.ix.36.6 7fq1596.bk6.VI.ix.36.7 8fq1596.bk6.VI.ix.36.8 9fq1596.bk6.VI.ix.36.9 0fq1596.bk6.VI.ix.37.0 1fq1596.bk6.VI.ix.37.1 2fq1596.bk6.VI.ix.37.2 3fq1596.bk6.VI.ix.37.3 4fq1596.bk6.VI.ix.37.4 5fq1596.bk6.VI.ix.37.5 6fq1596.bk6.VI.ix.37.6 7fq1596.bk6.VI.ix.37.7 8fq1596.bk6.VI.ix.37.8 9fq1596.bk6.VI.ix.37.9 0fq1596.bk6.VI.ix.38.0 1fq1596.bk6.VI.ix.38.1 2fq1596.bk6.VI.ix.38.2 3fq1596.bk6.VI.ix.38.3 4fq1596.bk6.VI.ix.38.4 5fq1596.bk6.VI.ix.38.5 6fq1596.bk6.VI.ix.38.6 7fq1596.bk6.VI.ix.38.7 8fq1596.bk6.VI.ix.38.8 9fq1596.bk6.VI.ix.38.9 0fq1596.bk6.VI.ix.39.0 1fq1596.bk6.VI.ix.39.1 2fq1596.bk6.VI.ix.39.2 3fq1596.bk6.VI.ix.39.3 4fq1596.bk6.VI.ix.39.4 5fq1596.bk6.VI.ix.39.5 6fq1596.bk6.VI.ix.39.6 7fq1596.bk6.VI.ix.39.7 8fq1596.bk6.VI.ix.39.8 9fq1596.bk6.VI.ix.39.9 0fq1596.bk6.VI.ix.40.0 1fq1596.bk6.VI.ix.40.1 2fq1596.bk6.VI.ix.40.2 3fq1596.bk6.VI.ix.40.3 4fq1596.bk6.VI.ix.40.4 5fq1596.bk6.VI.ix.40.5 6fq1596.bk6.VI.ix.40.6 7fq1596.bk6.VI.ix.40.7 8fq1596.bk6.VI.ix.40.8 9fq1596.bk6.VI.ix.40.9 0fq1596.bk6.VI.ix.41.0 1fq1596.bk6.VI.ix.41.1 2fq1596.bk6.VI.ix.41.2 3fq1596.bk6.VI.ix.41.3 4fq1596.bk6.VI.ix.41.4 5fq1596.bk6.VI.ix.41.5 6fq1596.bk6.VI.ix.41.6 7fq1596.bk6.VI.ix.41.7 8fq1596.bk6.VI.ix.41.8 9fq1596.bk6.VI.ix.41.9 0fq1596.bk6.VI.ix.42.0 1fq1596.bk6.VI.ix.42.1 2fq1596.bk6.VI.ix.42.2 3fq1596.bk6.VI.ix.42.3 4fq1596.bk6.VI.ix.42.4 5fq1596.bk6.VI.ix.42.5 6fq1596.bk6.VI.ix.42.6 7fq1596.bk6.VI.ix.42.7 8fq1596.bk6.VI.ix.42.8 9fq1596.bk6.VI.ix.42.9 0fq1596.bk6.VI.ix.43.0 1fq1596.bk6.VI.ix.43.1 2fq1596.bk6.VI.ix.43.2 3fq1596.bk6.VI.ix.43.3 4fq1596.bk6.VI.ix.43.4 5fq1596.bk6.VI.ix.43.5 6fq1596.bk6.VI.ix.43.6 7fq1596.bk6.VI.ix.43.7 8fq1596.bk6.VI.ix.43.8 9fq1596.bk6.VI.ix.43.9 0fq1596.bk6.VI.ix.44.0 1fq1596.bk6.VI.ix.44.1 2fq1596.bk6.VI.ix.44.2 3fq1596.bk6.VI.ix.44.3 4fq1596.bk6.VI.ix.44.4 5fq1596.bk6.VI.ix.44.5 6fq1596.bk6.VI.ix.44.6 7fq1596.bk6.VI.ix.44.7 8fq1596.bk6.VI.ix.44.8 9fq1596.bk6.VI.ix.44.9 0fq1596.bk6.VI.ix.45.0 1fq1596.bk6.VI.ix.45.1 2fq1596.bk6.VI.ix.45.2 3fq1596.bk6.VI.ix.45.3 4fq1596.bk6.VI.ix.45.4 5fq1596.bk6.VI.ix.45.5 6fq1596.bk6.VI.ix.45.6 7fq1596.bk6.VI.ix.45.7 8fq1596.bk6.VI.ix.45.8 9fq1596.bk6.VI.ix.45.9 0fq1596.bk6.VI.ix.46.0 1fq1596.bk6.VI.ix.46.1 2fq1596.bk6.VI.ix.46.2 3fq1596.bk6.VI.ix.46.3 4fq1596.bk6.VI.ix.46.4 5fq1596.bk6.VI.ix.46.5 6fq1596.bk6.VI.ix.46.6 7fq1596.bk6.VI.ix.46.7 8fq1596.bk6.VI.ix.46.8 9fq1596.bk6.VI.ix.46.9
Cant. IX.
Calidore hostes with Melibœ
and louesloves fayre Pastorell;
Coridon enuiesenvies him, yet he
for ill rewards him well.
[1]
NOwNow turne againe my teme thou iollyjolly swayne,
Backe to the furrow which I lately left;
I lately left a furrow, one or twayne
Vnplough’dUnplough’d, the which my coulter hath not cleft:
Yet seem’d the soyle both fayre and frutefull eft,
As I it past, that were too great a shame,
That so rich frute should be from vsus bereft;
Besides the great dishonour and defame,
Which should befall to Calidores immortall name.
[2]
Great trauelltravell hath the gentle Calidore
Andtoyle endured, sith I left him last
Sewing the Blatant beast, which I forbore
To finish then, for other present hast.
Full many pathes and perils he hath past,
Through hils, through dales, throgh forests, &and throgh plaines
In that same quest which fortune on him cast,
Which he atchieuedatchieved to his owne great gaines,
Reaping eternall glorie of his restlesse paines.
[3]
So sharply he the Monster did pursew,
That day nor night he suffred him to rest,
Ne rested he himselfe but natures dew,
For dread of daunger, not to be redrest,
If he for slouth forslackt so famous quest.
Him first from court he to the citties coursed,
And from the citties to the townes him prest,
And from the townes into the countrie forsed,
And from the country back to priuateprivate farmes he scorsed.
[4]
From thence into the open fields he fled,
Whereas the Heardes were keeping of their neat,
And shepheards singing to their flockes, that fed,
Layes of sweete louelove and youthes delightfull heat:
Him thether eke for all his fearefull threat
He followed fast, and chaced him so nie,
That to the folds, where sheepe at night doe seat,
And to the litle cots, where shepherds lie
In winters wrathfull time, he forced him to flie.
[5]
There on a day as he pursew’d the chace,
He chaunst to spy a sort of shepheard groomes,
Playing on pypes, and caroling apace,
The whyles their beasts there in the budded broomes
Beside them fed, and nipt the tender bloomes:
For other worldly wealth they cared nought.
To whom Sir Calidore yet sweating comes,
And them to tell him courteously besought,
If such a beast they saw, which he had thether brought.
[6]
They answer’d him, that no such beast they saw,
Nor any wicked feend, that mote offend
Their happie flockes, nor daunger to them draw:
But if that such there were (as none they kend)
They prayd high God him farre from them to send.
Then one of them him seeing so to sweat,
After his rusticke wise, that well he weend,
Offred him drinke, to quench his thirstie heat,
And if he hungry were, him offred eke to eat.
[7]
The knight was nothing nice, where was no need,
And tooke their gentle offer: so adowne
They prayd him sit, and gauegave him for to feed
Such homely what, as seruesserves the simple clowne,
That doth despise the dainties of the towne.
Tho hauinghaving fed his fill, he there besyde
Saw a faire damzell, which did weare a crowne
Of sundry flowres, with silken ribbands tyde,
Yclad in home-made greene that her owne hands had dyde.
[8]
VponUpon a litle hillocke she was placed
Higher then all the rest, and round about
Enuiron’dEnviron’d with a girland, goodly graced,
Of louelylovely lasses, and them all without
The lustie shepheard swaynes sate in a rout,
The which did pype and sing her prayses dew,
And oft reioycerejoyce, and oft for wonder shout,
As if some miracle of heauenlyheavenly hew
Were downe to them descended in that earthly vew.
[9]
And soothly sure she was full fayre of face,
And perfectly well shapt in eueryevery lim,
Which she did more augment with modest grace,
And comely carriage of her count’nance trim,
That all the rest like lesser lamps did dim:
Who her admiring as some heauenlyheavenly wight,
Did for their souerainesoveraine goddesse her esteeme,
And caroling her name both day and night,
The fayrest Pastorella her by name did hight.
[10]
Ne was there heard, ne was there shepheards swayne
But her did honour, and eke many a one
Burnt in her louelove, and with sweet pleasing payne
Full many a night for her did sigh and grone:
But most of all the shepheard Coridon
For her did languish, and his deare life spend;
Yet neither she for him, nor other none
Did care a whit, ne any liking lend:
Though meane her lot, yet higher did her mind ascend.
[11]
Her whyles Sir Calidore there vewed well,
And markt her rare demeanure, which him seemed
So farre the meane of shepheards to excell,
As that he in his mind her worthy deemed,
To be a Princes Paragone esteemed,
He was vnawaresunawares surprisd in subtile bands
Of the blynd boy, ne thence could be redeemed
By any skill out of his cruell hands,
Caught like the bird, which gazing still on others stands.
[12]
So stood he still long gazing thereupon,
Ne any will had thence to mouemove away,
Although his quest were farre afore him gon;
But after he had fed, yet did he stay,
And sate there still, vntilluntill the flying day
Was farre forth spent, discoursing diuerselydiversely
Of sundry things, as fell, to worke delay;
And euermoreevermore his speach he did apply
To th’heards, but meant them to the damzels fantazy.
[13]
By this the moystie night approching fast,
Her deawy humour gan on th’earth to shed,
That warn’d the shepheards to their homes to hast
Their tender flocks, now being fully fed,
For feare of wetting them before their bed;
Then came to them a good old aged syre,
Whose siluersilver lockes bedeckt his beard and hed,
With shepheards hooke in hand, and fit attyre,
That wild the damzell rise; the day did now expyre.
[14]
He was to weet by common voice esteemed
The father of the fayrest Pastorell,
And of her selfe in very deede so deemed;
Yet was not so, but as old stories tell
Found her by fortune, which to him befell,
In th’open fields an Infant left alone,
And taking vpup brought home, and noursed well
As his owne chyld; for other he had none,
That she in tract of time accompted was his owne.
[15]
She at his bidding meekely did arise,
And streight vntounto her litle flocke did fare:
Then all the rest about her rose likewise,
And each his sundrie sheepe with seuerallseverall care
Gathered together, and them homeward bare:
Whylest euerieeverie one with helping hands did striuestrive
Amongst themseluesthemselves, and did their labours share,
To helpe faire Pastorella, home to driuedrive
Her fleecie flocke; but Coridon most helpe did giuegive.
[16]
But Melibœe (so hight that good old man)
Now seeing Calidore left all alone,
And night arriuedarrived hard at hand, began
Him to inuiteinvite vntounto his simple home;
Which though it were a cottage clad with lome,
And all things therein meane, yet better so
To lodge, then in the saluagesalvage fields to rome.
The knight full gladly soone agreed thereto,
Being his harts owne wish, and home with him did go.
[17]
There he was welcom’d of that honest syre,
And of his aged Beldame homely well;
Who him besought himselfe to disattyre,
And rest himselfe, till supper time befell.
By which home came the fayrest Pastorell,
After her flocke she in their fold had tyde,
And supper readie dight, they to it fell
With small adoe, and nature satisfyde,
The which doth litle crauecrave contented to abyde.
[18]
Tho when they had their hunger slaked well,
And the fayre mayd the table ta’ne away,
The gentle knight, as he that did excell
In courtesie, and well could doe and say,
For so great kindnesse as he found that day,
Gan greatly thanke his host and his good wife;
And drawing thence his speach another way,
Gan highly to commend the happie life,
Which Shepheards lead, without debate or bitter strife.
[19]
How much (sayd he) more happie is the state,
In which ye father here doe dwell at ease,
Leading a life so free and fortunate,
From all the tempests of these worldly seas,
Which tosse the rest in daungerous disease?
Where warres, and wreckes, and wicked enmitie
Doe them afflict, which no man can appease,
That certes I your happinesse enuieenvie,
And wish my lot were plast in such felicitie.
[20]
Surely my sonne (then answer’d he againe)
If happie, then it is in this intent,
That hauinghaving small, yet doe I not complaine
Of want, ne wish for more it to augment,
But doe my self, with that I hauehave, content;
So taught of nature, which doth litle need
Of forreine helpes to lifes due nourishment:
The fields my food, my flocke my rayment breed;
No better doe I weare, no better doe I feed.
[21]
Therefore I doe not any one enuyenvy,
Nor am enuydeenvyde of any one therefore;
They that hauehave much, feare much to loose thereby,
And store of cares doth follow riches store.
The litle that I hauehave, growes dayly more
Without my care, but onely to attend it;
My lambes doe eueryevery yeare increase their score,
And my flockes father daily doth amend it.
What hauehave I, but to praise th’Almighty, that doth send it?
[22]
To them, that list, the worlds gay showes I leaueleave,
And to great ones such follies doe forgiueforgive,
Which oft through pride do their owne perill weaueweave,
And through ambition downe themseluesthemselves doe driuedrive
To sad decay, that might contented liuelive.
Me no such cares nor combrous thoughts offend,
Ne once my minds vnmouedunmoved quiet greiuegreive,
But all the night in siluersilver sleepe I spend,
And all the day, to what I list, I doe attend.
[23]
Sometimes I hunt the Fox, the vowed foe
VntoUnto my Lambes, and him dislodge away;
Sometime the fawne I practise from the Doe,
Or from the Goat her kidde how to conuayconvay;
Another while I baytes and nets display,
The birds to catch, or fishes to beguyle:
And when I wearie am, I downe doe lay
My limbes in eueryevery shade, to rest from toyle,
And drinke of eueryevery brooke, when thirst my throte doth boyle.
[24]
The time was once, in my first prime of yeares,
When pride of youth forth pricked my desire,
That I disdain’d amongst mine equall peares
To follow sheepe, and shepheards base attire:
For further fortune then I would inquire.
And leauingleaving home, to roiall court I sought;
Where I did sell my selfe for yearely hire,
And in the Princes gardin daily wrought:
There I beheld such vainenesse, as I neuerneverthought.
[25]
With sight whereof soone cloyd, and long deluded
With idle hopes, which them doe entertaine,
After I had ten yeares my selfe excluded
From natiuenative home, and spent my youth in vaine,
I gan my follies to my selfe to plaine,
And this sweet peace, whose lacke did then appeare.
Tho backe returning to my sheepe againe,
I from thenceforth hauehave learn’d to louelove more deare
This lowly quiet life, which I inherite here.
[26]
Whylest thus he talkt, the knight with greedy eare
Hong still vponupon his melting mouth attent;
Whose sensefull words empierst his hart so neare,
That he was rapt with double rauishmentravishment,
Both of his speach that wrought him great content,
And also of the obiectobject of his vew,
On which his hungry eye was alwayes bent;
That twixt his pleasing tongue, and her faire hew,
He lost himselfe, and like one halfe entraunced grew.
[27]
Yet to occasion meanes, to worke his mind,
And to insinuate his harts desire,
He thus replyde; Now surely syre, I find,
That all this worlds gay showes, which we admire,
Be but vaine shadowes to this safe retyre
Of life, which here in lowlinesse ye lead,
Fearelesse of foes, or fortunes wrackfull yre,
Which tosseth states, and vnderunder foot doth tread
The mightie ones, affrayd of eueryeverychaunges dread.
[28]
That eueneven I which daily doe behold
The glorie of the great, mongst whom I won,
And now hauehave prou’dprov’d, what happineesse ye hold
In this small plot of your dominion,
Now loath great Lordship and ambition;
And wish th’heauensth’heavens so much had graced mee,
As graunt me liuelive in like condition;
Or that my fortunes might transposed bee
From pitch of higher place, vntounto this low degree.
[29]
In vaine (said then old Melibœ) doe men
The heauensheavens of their fortunes fault accuse,
Sith they know best, what is the best for them:
For they to each such fortune doe diffuse,
As they doe know each can most aptly vseuse.
For not that, which men couetcovet most, is best,
Nor that thing worst, which men do most refuse;
But fittest is, that all contented rest
With that they hold: each hath his fortune in his brest.
[30]
It is the mynd, that maketh good or ill,
That maketh wretch or happie, rich or poore:
For some, that hath abundance at his will,
Hath not enough, but wants in greatest store;
And other, that hath litle, askes no more,
But in that litle is both rich and wise.
For wisedome is most riches; fooles therefore
They are, which fortunes doe by vowes deuizedevize,
Sith each vntounto himselfe his life may fortunize.
[31]
Since then in each mans self (said Calidore)
It is, to fashion his owne lyfes estate,
GiueGive leaueleave awhyle, good father, in this shore
To rest my barcke, which hath bene beaten late
With stormes of fortune and tempestuous fate,
In seas of troubles and of toylesome paine,
That whether quite from them for to retrate
I shal resolueresolve, or backe to turne againe,
I may here with your selfe some small repose obtaine.
[32]
Not that the burden of so bold a guest
Shall chargefull be, or chaunge to you at all;
For your meane food shall be my daily feast,
And this your cabin both my bowre and hall.
Besides for recompence hereof, I shall
You well reward, and golden guerdon giuegive,
That may perhaps you better much withall,
And in this quiet make you safer liuelive.
So forth he drew much gold, and toward him it driuedrive.
[33]
But the good man, nought tempted with the offer
Of his rich mould, did thrust it farre away,
And thus bespake; Sir knight, your bounteous proffer
Be farre fro me, to whom ye ill display
That mucky masse, the cause of mens decay,
That mote empaire my peace with daungers dread.
But if ye algates couetcovet to assay
This simple sort of life, that shepheards lead,
Be it your owne: our rudenesse to your selfe aread.
[34]
So there that night Sir Calidore did dwell,
And long while after, whilest him list remaine,
Dayly beholding the faire Pastorell,
And feeding on the bayt of his owne bane.
During which time he did her entertaine
With all kind courtesies, he could inuentinvent;
And eueryevery day, her companie to gaine,
When to the field she went, he with her went:
So for to quench his fire, he did it more augment.
[35]
But she that neuernever had acquainted beene
With such queint vsageusage, fit for Queenes and Kings,
Ne euerever had such knightly seruiceservice seene,
But being bred vnderunder base shepheards wings,
Had euerever learn’d to louelove the lowly things,
Did litle whit regard his courteous guize,
But cared more for Colins carolings
Then all that he could doe, or euerever deuizedevize:
His layes, his louesloves, his lookes she did them all despize.
[36]
Which Calidore perceiuingperceiving, thought it best
To chaunge the manner of his loftie looke;
And doffing his bright armes, himselfe addrest
In shepheards weed, and in his hand he tooke,
In stead of steelehead speare, a shepheards hooke;
That who had seene him then, would hauehave bethought
On Phrygian Paris by Plexippus brooke,
When he the louelove of fayre Benone sought,
What time the golden apple was vntounto him brought.
[37]
So being clad, vntounto the fields he went
With the faire Pastorella eueryevery day,
And kept her sheepe with diligent attent,
Watching to driuedrive the rauenousravenous Wolfe away,
The whylest at pleasure she mote sport and play;
And eueryevery eueningevening helping them to fold:
And otherwhiles for need, he did assay
In his strong hand their rugged teats to hold,
And out of them to presse the milke: louelove so much could.
[38]
Which seeing Coridon, who her likewise
Long time had lou’dlov’d, and hop’d her louelove to gaine,
He much was troubled at that straungers guize,
And many gealous thoughts conceiu’dconceiv’d in vaine,
That this of all his labour and long paine
Should reap the haruestharvest, ere it ripened were,
That made him scoule, and pout, and oft complaine
Of Pastorell to all the shepheards there,
That she did louelove a stranger swayne then him more dere.
[39]
And euerever when him came in companie,
Where Calidore was present, he would loure,
And byte his lip, and eueneven for gealousie
Was readie oft his owne hart to deuouredevoure,
Impatient of any paramoure:
Who on the other side did seeme so farre
From malicing, or grudging his good houre,
That all he could, he graced him with her,
Ne euerever shewed signe of rancour or of iarrejarre.
[40]
And oft, when Coridon vntounto her brought
Or litle sparrowes, stolen from their nest,
Or wanton squirrels, in the woods farre sought,
Or other daintie thing for her addrest,
He would commend his guift, and make the best.
Yet she no whit his presents did regard,
Ne him could find to fancie in her brest:
This newcome shepheard had his market mard.
Old louelove is litle worth when new is more prefard.
[41]
One day when as the shepheard swaynes together
Were met, to make their sports and merrie glee,
As they are wont in faire sunshynie weather,
The whiles their flockes in shadowes shrouded bee,
They fell to daunce: then did they all agree,
That Colin clout should pipe as one most fit;
And Calidore should lead the ring, as hee
That most in Pastorellaes grace did sit.
Thereat frown’d Coridon, and his lip closely bit.
[42]
But Calidore of courteous inclination
Tooke Coridon, and set him in his place,
That he should lead the daunce, as was his fashion;
For Coridon could daunce, and trimly trace.
And when as Pastorella, him to grace,
Her flowry garlond tooke from her owne head,
And plast on his, he did it soone displace,
And did it put on Coridons in stead:
Then Coridon woxe frollicke, that earst seemed dead.
[43]
Another time, when as they did dispose
To practise games, and maisteries to try,
They for their IudgeJudge did Pastorella chose;
A garland was the meed of victory.
There Coridon forth stepping openly,
Did chalenge Calidore to wrestling game:
For he through long and perfect industry,
Therein well practisd was, and in the same
Thought sure t’auenget’avenge his grudge, &and worke his foe great shame.
[44]
But Calidore he greatly did mistake;
For he was strong and mightily stiffe pight,
That with one fall his necke he almost brake,
And had he not vponupon him fallen light,
His dearest ioyntjoynt he sure had broken quight.
Then was the oaken crowne by Pastorell
GiuenGiven to Calidore, as his due right;
But he, that did in courtesie excell,
GaueGave it to Coridon, and said he wonne it well.
[45]
Thus did the gentle knight himselfe abeare
Amongst that rusticke rout in all his deeds,
That eueneven they, the which his riualsrivals were,
Could not maligne him, but commend him needs:
For courtesie amongst the rudest breeds:
Good will and fauourfavour. So it surely wrought
With this faire Mayd, and in her mynde the seeds
Of perfect louelove did sow, that last forth brought
The fruite of ioyjoy and blisse, though long time dearely bought.
[46]
Thus Calidore continu’d there long time,
To winne the louelove of the faire Pastorell;
Which hauinghaving got, he vsedused without crime
Or blamefull blot, but menaged so well,
That he of all the rest, which there did well,
Was fauouredfavoured, and to her grace commmended.
But what straunge fortunes vntounto him befell,
Ere he attain’d the point by him intended,
Shall more conuenientlyconveniently in other place be ended.
Building display . . .
Re-selecting textual changes . . .

Introduction

The toggles above every page allow you to determine both the degree and the kind of editorial intervention present in the text as you read it. They control, as well, the display of secondary materials—collational notes, glosses, and links to commentary.

Textual Changes

The vagaries of early modern printing often required that lines or words be broken. Toggling Modern Lineation on will reunite divided words and set errant words in their lines.

Off: That a large share it hewd out of the rest, (blest. And glauncing downe his shield, from blame him fairely (FQ I.ii.18.8-9) On: That a large share it hewd out of the rest, And glauncing downe his shield, from blame him fairely blest.

Toggling Expansions on will undo certain early modern abbreviations.

Off: Sweet slõbring deaw, the which to sleep them biddes: (FQ I.i.36.4)

Toggling Modern Characters on will convert u, v, i, y, and vv to v, u, j, i, and w. (N.B. the editors have silently replaced ſ with s, expanded most ligatures, and adjusted spacing according contemporary norms.)

Off: And all the world in their subiection held, Till that infernall feend with foule vprore (FQ I.i.5.6-7) On: And all the world in their subjection held, Till that infernall feend with foule uprore

Toggling Lexical Modernizations on will conform certain words to contemporary orthographic standards.

Off: But wander too and fro in waies vnknowne (FQ I.i.10.5) On: But wander to and fro in waies vnknowne.

Toggling Emendations on will correct obvious errors in the edition on which we base our text and modernize its most unfamiliar features.

Most lothsom, filthie, foule, and full of vile disdaine (FQ I.i.14.9) 14.9. Most lothsom] this edn.; Mostlothsom 1590

(The text of 1590 reads Mostlothsom, while the editors’ emendation reads Most lothsom.)

Apparatus

Toggling Collation Notes on will highlight words that differ among printings.

And shall thee well rewarde to shew the place, (FQ I.i.31.5) 5. thee] 1590; you 15961609

(The text of 1590 reads thee, while the texts of 1596 and 1609 read you.)

Toggling Commentary Links on will show links to the editors’ commentary.

Toggling Line Numbers on will show the number of the line within each stanza.

Toggling Stanza Numbers on will show the number of the stanza within each canto.

Toggling Glosses on will show the definitions of unfamiliar words or phrases.

To my long approoved and singular good frende, Master G.H. (Letters I.1) 1. long aprooved: tried and true, found trustworthy over a long period