0fq1596.bk6.VI.vii.0 1fq1596.bk6.VI.vii.argument.1 2fq1596.bk6.VI.vii.argument.2 3fq1596.bk6.VI.vii.argument.3 4fq1596.bk6.VI.vii.argument.4 1fq1596.bk6.VI.vii.1.1 2fq1596.bk6.VI.vii.1.2 3fq1596.bk6.VI.vii.1.3 4fq1596.bk6.VI.vii.1.4 5fq1596.bk6.VI.vii.1.5 6fq1596.bk6.VI.vii.1.6 7fq1596.bk6.VI.vii.1.7 8fq1596.bk6.VI.vii.1.8 9fq1596.bk6.VI.vii.1.9 1fq1596.bk6.VI.vii.2.1 2fq1596.bk6.VI.vii.2.2 3fq1596.bk6.VI.vii.2.3 4fq1596.bk6.VI.vii.2.4 5fq1596.bk6.VI.vii.2.5 6fq1596.bk6.VI.vii.2.6 7fq1596.bk6.VI.vii.2.7 8fq1596.bk6.VI.vii.2.8 9fq1596.bk6.VI.vii.2.9 1fq1596.bk6.VI.vii.3.1 2fq1596.bk6.VI.vii.3.2 3fq1596.bk6.VI.vii.3.3 4fq1596.bk6.VI.vii.3.4 5fq1596.bk6.VI.vii.3.5 6fq1596.bk6.VI.vii.3.6 7fq1596.bk6.VI.vii.3.7 8fq1596.bk6.VI.vii.3.8 9fq1596.bk6.VI.vii.3.9 1fq1596.bk6.VI.vii.4.1 2fq1596.bk6.VI.vii.4.2 3fq1596.bk6.VI.vii.4.3 4fq1596.bk6.VI.vii.4.4 5fq1596.bk6.VI.vii.4.5 6fq1596.bk6.VI.vii.4.6 7fq1596.bk6.VI.vii.4.7 8fq1596.bk6.VI.vii.4.8 9fq1596.bk6.VI.vii.4.9 1fq1596.bk6.VI.vii.5.1 2fq1596.bk6.VI.vii.5.2 3fq1596.bk6.VI.vii.5.3 4fq1596.bk6.VI.vii.5.4 5fq1596.bk6.VI.vii.5.5 6fq1596.bk6.VI.vii.5.6 7fq1596.bk6.VI.vii.5.7 8fq1596.bk6.VI.vii.5.8 9fq1596.bk6.VI.vii.5.9 1fq1596.bk6.VI.vii.6.1 2fq1596.bk6.VI.vii.6.2 3fq1596.bk6.VI.vii.6.3 4fq1596.bk6.VI.vii.6.4 5fq1596.bk6.VI.vii.6.5 6fq1596.bk6.VI.vii.6.6 7fq1596.bk6.VI.vii.6.7 8fq1596.bk6.VI.vii.6.8 9fq1596.bk6.VI.vii.6.9 1fq1596.bk6.VI.vii.7.1 2fq1596.bk6.VI.vii.7.2 3fq1596.bk6.VI.vii.7.3 4fq1596.bk6.VI.vii.7.4 5fq1596.bk6.VI.vii.7.5 6fq1596.bk6.VI.vii.7.6 7fq1596.bk6.VI.vii.7.7 8fq1596.bk6.VI.vii.7.8 9fq1596.bk6.VI.vii.7.9 1fq1596.bk6.VI.vii.8.1 2fq1596.bk6.VI.vii.8.2 3fq1596.bk6.VI.vii.8.3 4fq1596.bk6.VI.vii.8.4 5fq1596.bk6.VI.vii.8.5 6fq1596.bk6.VI.vii.8.6 7fq1596.bk6.VI.vii.8.7 8fq1596.bk6.VI.vii.8.8 9fq1596.bk6.VI.vii.8.9 1fq1596.bk6.VI.vii.9.1 2fq1596.bk6.VI.vii.9.2 3fq1596.bk6.VI.vii.9.3 4fq1596.bk6.VI.vii.9.4 5fq1596.bk6.VI.vii.9.5 6fq1596.bk6.VI.vii.9.6 7fq1596.bk6.VI.vii.9.7 8fq1596.bk6.VI.vii.9.8 9fq1596.bk6.VI.vii.9.9 1fq1596.bk6.VI.vii.10.1 2fq1596.bk6.VI.vii.10.2 3fq1596.bk6.VI.vii.10.3 4fq1596.bk6.VI.vii.10.4 5fq1596.bk6.VI.vii.10.5 6fq1596.bk6.VI.vii.10.6 7fq1596.bk6.VI.vii.10.7 8fq1596.bk6.VI.vii.10.8 9fq1596.bk6.VI.vii.10.9 1fq1596.bk6.VI.vii.11.1 2fq1596.bk6.VI.vii.11.2 3fq1596.bk6.VI.vii.11.3 4fq1596.bk6.VI.vii.11.4 5fq1596.bk6.VI.vii.11.5 6fq1596.bk6.VI.vii.11.6 7fq1596.bk6.VI.vii.11.7 8fq1596.bk6.VI.vii.11.8 9fq1596.bk6.VI.vii.11.9 1fq1596.bk6.VI.vii.12.1 2fq1596.bk6.VI.vii.12.2 3fq1596.bk6.VI.vii.12.3 4fq1596.bk6.VI.vii.12.4 5fq1596.bk6.VI.vii.12.5 6fq1596.bk6.VI.vii.12.6 7fq1596.bk6.VI.vii.12.7 8fq1596.bk6.VI.vii.12.8 9fq1596.bk6.VI.vii.12.9 1fq1596.bk6.VI.vii.13.1 2fq1596.bk6.VI.vii.13.2 3fq1596.bk6.VI.vii.13.3 4fq1596.bk6.VI.vii.13.4 5fq1596.bk6.VI.vii.13.5 6fq1596.bk6.VI.vii.13.6 7fq1596.bk6.VI.vii.13.7 8fq1596.bk6.VI.vii.13.8 9fq1596.bk6.VI.vii.13.9 1fq1596.bk6.VI.vii.14.1 2fq1596.bk6.VI.vii.14.2 3fq1596.bk6.VI.vii.14.3 4fq1596.bk6.VI.vii.14.4 5fq1596.bk6.VI.vii.14.5 6fq1596.bk6.VI.vii.14.6 7fq1596.bk6.VI.vii.14.7 8fq1596.bk6.VI.vii.14.8 9fq1596.bk6.VI.vii.14.9 1fq1596.bk6.VI.vii.15.1 2fq1596.bk6.VI.vii.15.2 3fq1596.bk6.VI.vii.15.3 4fq1596.bk6.VI.vii.15.4 5fq1596.bk6.VI.vii.15.5 6fq1596.bk6.VI.vii.15.6 7fq1596.bk6.VI.vii.15.7 8fq1596.bk6.VI.vii.15.8 9fq1596.bk6.VI.vii.15.9 1fq1596.bk6.VI.vii.16.1 2fq1596.bk6.VI.vii.16.2 3fq1596.bk6.VI.vii.16.3 4fq1596.bk6.VI.vii.16.4 5fq1596.bk6.VI.vii.16.5 6fq1596.bk6.VI.vii.16.6 7fq1596.bk6.VI.vii.16.7 8fq1596.bk6.VI.vii.16.8 9fq1596.bk6.VI.vii.16.9 1fq1596.bk6.VI.vii.17.1 2fq1596.bk6.VI.vii.17.2 3fq1596.bk6.VI.vii.17.3 4fq1596.bk6.VI.vii.17.4 5fq1596.bk6.VI.vii.17.5 6fq1596.bk6.VI.vii.17.6 7fq1596.bk6.VI.vii.17.7 8fq1596.bk6.VI.vii.17.8 9fq1596.bk6.VI.vii.17.9 1fq1596.bk6.VI.vii.18.1 2fq1596.bk6.VI.vii.18.2 3fq1596.bk6.VI.vii.18.3 4fq1596.bk6.VI.vii.18.4 5fq1596.bk6.VI.vii.18.5 6fq1596.bk6.VI.vii.18.6 7fq1596.bk6.VI.vii.18.7 8fq1596.bk6.VI.vii.18.8 9fq1596.bk6.VI.vii.18.9 1fq1596.bk6.VI.vii.19.1 2fq1596.bk6.VI.vii.19.2 3fq1596.bk6.VI.vii.19.3 4fq1596.bk6.VI.vii.19.4 5fq1596.bk6.VI.vii.19.5 6fq1596.bk6.VI.vii.19.6 7fq1596.bk6.VI.vii.19.7 8fq1596.bk6.VI.vii.19.8 9fq1596.bk6.VI.vii.19.9 1fq1596.bk6.VI.vii.20.1 2fq1596.bk6.VI.vii.20.2 3fq1596.bk6.VI.vii.20.3 4fq1596.bk6.VI.vii.20.4 5fq1596.bk6.VI.vii.20.5 6fq1596.bk6.VI.vii.20.6 7fq1596.bk6.VI.vii.20.7 8fq1596.bk6.VI.vii.20.8 9fq1596.bk6.VI.vii.20.9 1fq1596.bk6.VI.vii.21.1 2fq1596.bk6.VI.vii.21.2 3fq1596.bk6.VI.vii.21.3 4fq1596.bk6.VI.vii.21.4 5fq1596.bk6.VI.vii.21.5 6fq1596.bk6.VI.vii.21.6 7fq1596.bk6.VI.vii.21.7 8fq1596.bk6.VI.vii.21.8 9fq1596.bk6.VI.vii.21.9 1fq1596.bk6.VI.vii.22.1 2fq1596.bk6.VI.vii.22.2 3fq1596.bk6.VI.vii.22.3 4fq1596.bk6.VI.vii.22.4 5fq1596.bk6.VI.vii.22.5 6fq1596.bk6.VI.vii.22.6 7fq1596.bk6.VI.vii.22.7 8fq1596.bk6.VI.vii.22.8 9fq1596.bk6.VI.vii.22.9 1fq1596.bk6.VI.vii.23.1 2fq1596.bk6.VI.vii.23.2 3fq1596.bk6.VI.vii.23.3 4fq1596.bk6.VI.vii.23.4 5fq1596.bk6.VI.vii.23.5 6fq1596.bk6.VI.vii.23.6 7fq1596.bk6.VI.vii.23.7 8fq1596.bk6.VI.vii.23.8 9fq1596.bk6.VI.vii.23.9 1fq1596.bk6.VI.vii.24.1 2fq1596.bk6.VI.vii.24.2 3fq1596.bk6.VI.vii.24.3 4fq1596.bk6.VI.vii.24.4 5fq1596.bk6.VI.vii.24.5 6fq1596.bk6.VI.vii.24.6 7fq1596.bk6.VI.vii.24.7 8fq1596.bk6.VI.vii.24.8 9fq1596.bk6.VI.vii.24.9 1fq1596.bk6.VI.vii.25.1 2fq1596.bk6.VI.vii.25.2 3fq1596.bk6.VI.vii.25.3 4fq1596.bk6.VI.vii.25.4 5fq1596.bk6.VI.vii.25.5 6fq1596.bk6.VI.vii.25.6 7fq1596.bk6.VI.vii.25.7 8fq1596.bk6.VI.vii.25.8 9fq1596.bk6.VI.vii.25.9 1fq1596.bk6.VI.vii.26.1 2fq1596.bk6.VI.vii.26.2 3fq1596.bk6.VI.vii.26.3 4fq1596.bk6.VI.vii.26.4 5fq1596.bk6.VI.vii.26.5 6fq1596.bk6.VI.vii.26.6 7fq1596.bk6.VI.vii.26.7 8fq1596.bk6.VI.vii.26.8 9fq1596.bk6.VI.vii.26.9 1fq1596.bk6.VI.vii.27.1 2fq1596.bk6.VI.vii.27.2 3fq1596.bk6.VI.vii.27.3 4fq1596.bk6.VI.vii.27.4 5fq1596.bk6.VI.vii.27.5 6fq1596.bk6.VI.vii.27.6 7fq1596.bk6.VI.vii.27.7 8fq1596.bk6.VI.vii.27.8 9fq1596.bk6.VI.vii.27.9 1fq1596.bk6.VI.vii.28.1 2fq1596.bk6.VI.vii.28.2 3fq1596.bk6.VI.vii.28.3 4fq1596.bk6.VI.vii.28.4 5fq1596.bk6.VI.vii.28.5 6fq1596.bk6.VI.vii.28.6 7fq1596.bk6.VI.vii.28.7 8fq1596.bk6.VI.vii.28.8 9fq1596.bk6.VI.vii.28.9 1fq1596.bk6.VI.vii.29.1 2fq1596.bk6.VI.vii.29.2 3fq1596.bk6.VI.vii.29.3 4fq1596.bk6.VI.vii.29.4 5fq1596.bk6.VI.vii.29.5 6fq1596.bk6.VI.vii.29.6 7fq1596.bk6.VI.vii.29.7 8fq1596.bk6.VI.vii.29.8 9fq1596.bk6.VI.vii.29.9 1fq1596.bk6.VI.vii.30.1 2fq1596.bk6.VI.vii.30.2 3fq1596.bk6.VI.vii.30.3 4fq1596.bk6.VI.vii.30.4 5fq1596.bk6.VI.vii.30.5 6fq1596.bk6.VI.vii.30.6 7fq1596.bk6.VI.vii.30.7 8fq1596.bk6.VI.vii.30.8 9fq1596.bk6.VI.vii.30.9 1fq1596.bk6.VI.vii.31.1 2fq1596.bk6.VI.vii.31.2 3fq1596.bk6.VI.vii.31.3 4fq1596.bk6.VI.vii.31.4 5fq1596.bk6.VI.vii.31.5 6fq1596.bk6.VI.vii.31.6 7fq1596.bk6.VI.vii.31.7 8fq1596.bk6.VI.vii.31.8 9fq1596.bk6.VI.vii.31.9 1fq1596.bk6.VI.vii.32.1 2fq1596.bk6.VI.vii.32.2 3fq1596.bk6.VI.vii.32.3 4fq1596.bk6.VI.vii.32.4 5fq1596.bk6.VI.vii.32.5 6fq1596.bk6.VI.vii.32.6 7fq1596.bk6.VI.vii.32.7 8fq1596.bk6.VI.vii.32.8 9fq1596.bk6.VI.vii.32.9 1fq1596.bk6.VI.vii.33.1 2fq1596.bk6.VI.vii.33.2 3fq1596.bk6.VI.vii.33.3 4fq1596.bk6.VI.vii.33.4 5fq1596.bk6.VI.vii.33.5 6fq1596.bk6.VI.vii.33.6 7fq1596.bk6.VI.vii.33.7 8fq1596.bk6.VI.vii.33.8 9fq1596.bk6.VI.vii.33.9 1fq1596.bk6.VI.vii.34.1 2fq1596.bk6.VI.vii.34.2 3fq1596.bk6.VI.vii.34.3 4fq1596.bk6.VI.vii.34.4 5fq1596.bk6.VI.vii.34.5 6fq1596.bk6.VI.vii.34.6 7fq1596.bk6.VI.vii.34.7 8fq1596.bk6.VI.vii.34.8 9fq1596.bk6.VI.vii.34.9 1fq1596.bk6.VI.vii.35.1 2fq1596.bk6.VI.vii.35.2 3fq1596.bk6.VI.vii.35.3 4fq1596.bk6.VI.vii.35.4 5fq1596.bk6.VI.vii.35.5 6fq1596.bk6.VI.vii.35.6 7fq1596.bk6.VI.vii.35.7 8fq1596.bk6.VI.vii.35.8 9fq1596.bk6.VI.vii.35.9 1fq1596.bk6.VI.vii.36.1 2fq1596.bk6.VI.vii.36.2 3fq1596.bk6.VI.vii.36.3 4fq1596.bk6.VI.vii.36.4 5fq1596.bk6.VI.vii.36.5 6fq1596.bk6.VI.vii.36.6 7fq1596.bk6.VI.vii.36.7 8fq1596.bk6.VI.vii.36.8 9fq1596.bk6.VI.vii.36.9 1fq1596.bk6.VI.vii.37.1 2fq1596.bk6.VI.vii.37.2 3fq1596.bk6.VI.vii.37.3 4fq1596.bk6.VI.vii.37.4 5fq1596.bk6.VI.vii.37.5 6fq1596.bk6.VI.vii.37.6 7fq1596.bk6.VI.vii.37.7 8fq1596.bk6.VI.vii.37.8 9fq1596.bk6.VI.vii.37.9 1fq1596.bk6.VI.vii.38.1 2fq1596.bk6.VI.vii.38.2 3fq1596.bk6.VI.vii.38.3 4fq1596.bk6.VI.vii.38.4 5fq1596.bk6.VI.vii.38.5 6fq1596.bk6.VI.vii.38.6 7fq1596.bk6.VI.vii.38.7 8fq1596.bk6.VI.vii.38.8 9fq1596.bk6.VI.vii.38.9 1fq1596.bk6.VI.vii.39.1 2fq1596.bk6.VI.vii.39.2 3fq1596.bk6.VI.vii.39.3 4fq1596.bk6.VI.vii.39.4 5fq1596.bk6.VI.vii.39.5 6fq1596.bk6.VI.vii.39.6 7fq1596.bk6.VI.vii.39.7 8fq1596.bk6.VI.vii.39.8 9fq1596.bk6.VI.vii.39.9 1fq1596.bk6.VI.vii.40.1 2fq1596.bk6.VI.vii.40.2 3fq1596.bk6.VI.vii.40.3 4fq1596.bk6.VI.vii.40.4 5fq1596.bk6.VI.vii.40.5 6fq1596.bk6.VI.vii.40.6 7fq1596.bk6.VI.vii.40.7 8fq1596.bk6.VI.vii.40.8 9fq1596.bk6.VI.vii.40.9 1fq1596.bk6.VI.vii.41.1 2fq1596.bk6.VI.vii.41.2 3fq1596.bk6.VI.vii.41.3 4fq1596.bk6.VI.vii.41.4 5fq1596.bk6.VI.vii.41.5 6fq1596.bk6.VI.vii.41.6 7fq1596.bk6.VI.vii.41.7 8fq1596.bk6.VI.vii.41.8 9fq1596.bk6.VI.vii.41.9 1fq1596.bk6.VI.vii.42.1 2fq1596.bk6.VI.vii.42.2 3fq1596.bk6.VI.vii.42.3 4fq1596.bk6.VI.vii.42.4 5fq1596.bk6.VI.vii.42.5 6fq1596.bk6.VI.vii.42.6 7fq1596.bk6.VI.vii.42.7 8fq1596.bk6.VI.vii.42.8 9fq1596.bk6.VI.vii.42.9 1fq1596.bk6.VI.vii.43.1 2fq1596.bk6.VI.vii.43.2 3fq1596.bk6.VI.vii.43.3 4fq1596.bk6.VI.vii.43.4 5fq1596.bk6.VI.vii.43.5 6fq1596.bk6.VI.vii.43.6 7fq1596.bk6.VI.vii.43.7 8fq1596.bk6.VI.vii.43.8 9fq1596.bk6.VI.vii.43.9 1fq1596.bk6.VI.vii.44.1 2fq1596.bk6.VI.vii.44.2 3fq1596.bk6.VI.vii.44.3 4fq1596.bk6.VI.vii.44.4 5fq1596.bk6.VI.vii.44.5 6fq1596.bk6.VI.vii.44.6 7fq1596.bk6.VI.vii.44.7 8fq1596.bk6.VI.vii.44.8 9fq1596.bk6.VI.vii.44.9 1fq1596.bk6.VI.vii.45.1 2fq1596.bk6.VI.vii.45.2 3fq1596.bk6.VI.vii.45.3 4fq1596.bk6.VI.vii.45.4 5fq1596.bk6.VI.vii.45.5 6fq1596.bk6.VI.vii.45.6 7fq1596.bk6.VI.vii.45.7 8fq1596.bk6.VI.vii.45.8 9fq1596.bk6.VI.vii.45.9 1fq1596.bk6.VI.vii.46.1 2fq1596.bk6.VI.vii.46.2 3fq1596.bk6.VI.vii.46.3 4fq1596.bk6.VI.vii.46.4 5fq1596.bk6.VI.vii.46.5 6fq1596.bk6.VI.vii.46.6 7fq1596.bk6.VI.vii.46.7 8fq1596.bk6.VI.vii.46.8 9fq1596.bk6.VI.vii.46.9 1fq1596.bk6.VI.vii.47.1 2fq1596.bk6.VI.vii.47.2 3fq1596.bk6.VI.vii.47.3 4fq1596.bk6.VI.vii.47.4 5fq1596.bk6.VI.vii.47.5 6fq1596.bk6.VI.vii.47.6 7fq1596.bk6.VI.vii.47.7 8fq1596.bk6.VI.vii.47.8 9fq1596.bk6.VI.vii.47.9 1fq1596.bk6.VI.vii.48.1 2fq1596.bk6.VI.vii.48.2 3fq1596.bk6.VI.vii.48.3 4fq1596.bk6.VI.vii.48.4 5fq1596.bk6.VI.vii.48.5 6fq1596.bk6.VI.vii.48.6 7fq1596.bk6.VI.vii.48.7 8fq1596.bk6.VI.vii.48.8 9fq1596.bk6.VI.vii.48.9 1fq1596.bk6.VI.vii.49.1 2fq1596.bk6.VI.vii.49.2 3fq1596.bk6.VI.vii.49.3 4fq1596.bk6.VI.vii.49.4 5fq1596.bk6.VI.vii.49.5 6fq1596.bk6.VI.vii.49.6 7fq1596.bk6.VI.vii.49.7 8fq1596.bk6.VI.vii.49.8 9fq1596.bk6.VI.vii.49.9 1fq1596.bk6.VI.vii.50.1 2fq1596.bk6.VI.vii.50.2 3fq1596.bk6.VI.vii.50.3 4fq1596.bk6.VI.vii.50.4 5fq1596.bk6.VI.vii.50.5 6fq1596.bk6.VI.vii.50.6 7fq1596.bk6.VI.vii.50.7 8fq1596.bk6.VI.vii.50.8 9fq1596.bk6.VI.vii.50.9
Cant. VII.
Turpine is baffuld, his two knights
doe gaine their treasons meed,
Fayre Mirabellaes punishment
for louesloves disdaine decreed.
[1]
LILike as the gentle hart it selfe bewrayes,
In doing gentle deedes with franke delight,
EuenEven so the baser mind it selfe displayes,
In cancred malice and reuengefullrevengefull spright.
For to maligne, t’enuiet’envie, t’vset’use shifting slight,
Be arguments of a vile donghill mind,
Which what it dare not doe by open might,
To worke by wicked treason wayes doth find,
By such discourteous deeds discoueringdiscovering his base kind.
[2]
That well appeares in this discourteous knight,
The coward Turpine, whereof now I treat;
Who notwithstanding that in former fight
He of the Prince his life receiuedreceived late,
Yet in his mind malitious and ingrate
He gan deuizedevize, to be aueng’daveng’d anew
For all that shame, which kindled inward hate.
Therefore so soone as he was out of vew,
Himselfe in hast he arm’d, and did him fast pursew.
[3]
Well did he tract his steps, as he did ryde,
Yet would not neare approch in daungers eye,
But kept aloofe for dread to be descryde,
VntillUntill fit time and place he mote espy,
Where he mote worke him scath and villeny.
At last he met two knights to him vnknowneunknowne,
The which were arm’d both agreeably,
And both combynd, what euerever chaunce were blowne,
Betwixt them to diuidedivide, and each to make his owne.
[4]
To whom false Turpine comming courteously,
To cloke the mischiefe, which he inly ment,
Gan to complaine of great discourtesie,
Which a straunge knight, that neare afore him went,
Had doen to him, and his deare Ladie shent:
Which if they would afford him ayde at need
For to auengeavenge, in time conuenientconvenient,
They should accomplish both a knightly deed,
And for their paines obtaine of him a goodly meed.
[5]
The knights beleeu’dbeleev’d, that all he sayd, was trew,
And being fresh and full of youthly spright,
Were glad to heare of that aduentureadventure new,
In which they mote make triall of their might,
Which neuernever yet they had approu’dapprov’d in fight;
And eke desirous of the offred meed,
Said then the one of them; where is that wight,
The which hath doen to thee this wrongfull deed,
That we may it auengeavenge, and punish him with speed?
[6]
He rides (said Turpine) there not farre afore,
With a wyld man soft footing by his syde,
That if ye list to haste a litle more,
Ye may him ouertakeovertake in timely tyde:
Eftsoones they pricked forth with forward pryde,
And ere that litle while they ridden had,
The gentle Prince not farre away they spyde,
Ryding a softly pace with portance sad,
DeuizingDevizing of his louelove more, then of daunger drad.
[7]
Then one of them aloud vntounto him cryde,
Bidding him turne againe, false traytour knight,
Foule womanwronger, for he him defyde.
With that they both at once with equall spight
Did bend their speares, and both with equall might
Against him ran; but th’one did misse his marke,
And being carried with his force forthright,
Glaunst swiftly by; like to that heauenlyheavenly sparke,
Which glyding through the ayre lights all the heauensheavens darke.
[8]
But th’other ayming better, did him smite
Full in the shield, with so impetuous powre,
That all his launce in peeces shiuershiver quite,
And scattered all about, fell on the flowre.
But the stout Prince, with much more steddy stowre
Full on his beuerbever did him strike so sore,
That the cold steele through piercing, did deuowredevowre
His vitall breath, and to the ground him bore,
Where still he bathed lay in his owne bloody gore.
[9]
As when a cast of Faulcons make their flight
At an Herneshaw, that lyes aloft on wing,
The whyles they strike at him with heedlesse might,
The warie foule his bill doth backward wring;
On which the first, whose force her first doth bring,
Her selfe quite through the bodie doth engore,
And falleth downe to ground like senselesse thing,
But th’other not so swift, as she before,
Fayles of her souse, and passing by doth hurt no more.
[10]
By this the other, which was passed by,
Himselfe recoueringrecovering, was return’d to fight;
Where when he saw his fellow lifelesse ly,
He much was daunted with so dismall sight;
Yet nought abating of his former spight,
Let driuedrive at him with so malitious mynd,
As if he would hauehave passed through him quight:
But the steele-head no stedfast hold could fynd,
But glauncing by, deceiu’ddeceiv’d him of that he desynd.
[11]
Not so the Prince: for his well learned speare
Tooke surer hould, and from his horses backe
AboueAbove a launces length him forth did beare,
And gainst the cold hard earth so sore him strake,
That all his bones in peeces nigh he brake.
Where seeing him so lie, he left his steed,
And to him leaping, vengeance thought to take
Of him, for all his former follies meed,
With flaming sword in hand his terror more to breed.
[12]
The fearefull swayne beholding death so nie,
Cryde out aloud for mercie him to sauesave;
In lieu whereof he would to him descrie,
Great treason to him meant, his life to reauereave.
The Prince soone hearkned, and his life forgaueforgave.
Then thus said he, There is a straunger knight,
The which for promise of great meed, vsus drauedrave
To this attempt, to wreake his hid despight,
For that himselfe thereto did want sufficient might.
[13]
The Prince much mused at such villenie,
And sayd; Now sure ye well hauehave earn’d your meed,
For th’one is dead, and th’other soone shall die,
VnlesseUnlesse to me thou hether bring with speed
The wretch, that hyr’d you to this wicked deed.deed,
He glad of life, and willing eke to wreake
The guilt on him, which did this mischiefe breed,
Swore by his sword, that neither day nor weeke
He would surceasse, but him, where so he were, would seeke.
[14]
So vpup he rose, and forth streight way he went
Backe to the place, where Turpine late he lore;
There he him found in great astonishment,
To see him so bedight with bloodie gore,
And griesly wounds that him appalled sore.
Yet thus at length he said, how now Sir knight?
What meaneth this, which here I see before?
How fortuneth this foule vncomelyuncomely plight,
So different from that, which earst ye seem’d in sight?
[15]
Perdie (said he) in euillevill houre it fell,
That euerever I for meed did vndertakeundertake
So hard a taske, as life for hyre to sell;
The which I earst aduentur’dadventur’d for your sake.
Witnesse the wounds, and this wyde bloudie lake,
Which ye may see yet all about me steeme.
Therefore now yeeld, as ye did promise make,
My due reward, the which right well I deeme
I yearned hauehave, that life so dearely did redeeme.
[16]
But where then is (quoth he halfe wrothfully)
Where is the bootie, which therefore I bought,
That cursed caytiuecaytive, my strong enemy,
That recreant knight, whose hated life I sought?
And where is eke your friend, which halfe it ought?
He lyes (said he) vponuponthe cold bare ground,
Slayne of that errant knight, with whom he fought;
Whom afterwards my selfe with many a wound
Did slay againe, as ye may see there in the stound.
[17]
Thereof false Turpin was full glad and faine,
And needs with him streight to the place would ryde,
Where he himselfe might see his foeman slaine;
For else his feare could not be satisfyde.
So as they rode, he saw the way all dyde
With streames of bloud; which tracting by the traile,
Ere long they came, whereas in euillevill tyde
That other swayne, like ashes deadly pale,
Lay in the lap of death, rewing his wretched bale.
[18]
Much did the CrauenCraven seeme to mone his case,
That for his sake his deare life had forgone;
And him bewayling with affection base,
Did counterfeit kind pittie, where was none:
For wheres no courage, theres no ruth nor mone.
Thence passing forth, not farre away he found,
Whereas the Prince himselfe lay all alone,
Loosely displayd vponupon the grassie ground,
Possessed of sweete sleepe, that luld him soft in swound.
[19]
Wearie of trauelltravell in his former fight,
He there in shade himselfe had layd to rest,
HauingHaving his armes and warlike things vndightundight,
Fearelesse of foes that mote his peace molest;
The whyles his saluagesalvage page, that wont be prest,
Was wandred in the wood another way,
To doe some thing, that seemed to him best,
The whyles his Lord in siluersilver slomber lay,
Like to the EueningEvening starre adorn’d with deawy ray.
[20]
Whom when as Turpin saw so loosely layd,
He weened well, that he in deed was dead,
Like as that other knight to him had sayd:
But when he nigh approcht, he mote aread
Plaine signes in him of life and liueliheadlivelihead.
Whereat much grieu’dgriev’d against that straunger knight,
That him too light of credence did mislead,
He would hauehave backe retyred from that sight,
That was to him on earth the deadliest despight.
[21]
But that same knight would not once let him start,
But plainely gan to him declare the case
Of all his mischiefe, and late lucklesse smart;
How both he and his fellow there in place
Were vanquished, and put to foule disgrace,
And how that he in lieu of life him lent,
Had vow’d vntounto the victor, him to trace
And follow through the world, where so he went,
Till that he him deliuereddelivered to his punishment.
[22]
He therewith much abashed and affrayd,
Began to tremble eueryevery limbe and vaine;
And softly whispering him, entyrely prayd,
T’aduizeT’advize him better, then by such a traine
Him to betray vntounto a straunger swaine:
Yet rather counseld him contrarywize,
Sith he likewise did wrong by him sustaine,
To ioynejoyne with him and vengeance to deuizedevize,
Whylest time did offer meanes him sleeping to surprize.
[23]
Nathelesse for all his speach, the gentle knight
Would not be tempted to such villenie,
Regarding more his faith, which he did plight;
All were it to his mortall enemie,
Then to entrap him by false treacherie:
Great shame in lieges blood to be embrew’d.
Thus whylest they were debating diuersliediverslie,
The SaluageSalvage forth out of the wood issew’d
Backe to the place, whereas his Lord he sleeping vew’d.
[24]
There when he saw those two so neare him stand,
He doubted much what mote their meaning bee,
And throwing downe his load out of his hand,
To weet great store of forrest frute, which hee
Had for his food late gathered from the tree,
Himselfe vntounto his weapon he betooke,
That was an oaken plant, which lately hee
Rent by the root; which he so sternely shooke,
That like an hazell wand, it quiueredquivered and quooke.
[25]
Whereat the Prince awaking, when he spyde
The traytour Turpin with that other knight,
He started vpup, and snatching neare his syde
His trustie sword, the seruantservant of his might,
Like a fell Lyon leaped to him light,
And his left hand vponupon his collar layd.
Therewith the cowheard deaded with affright,
Fell flat to ground, ne word vntounto him sayd,
But holding vpup his hands, with silence mercie prayd.
[26]
But he so full of indignation was,
That to his prayer nought he would incline,
But as he lay vponupon the humbled gras,
His foot he set on his vile necke, in signe
Of seruileservile yoke, that nobler harts repine.
Then letting him arise like abiect thrall,
He gan to him obiectobject his haynous crime,
And to reuilerevile, and rate, and recreant call,
And lastly to despoyle of knightly bannerall.
[27]
And after all, for greater infamie,
He by the heeles him hung vponupon a tree,
And baffuld so, that all which passed by,
The picture of his punishment might see,
And by the like ensample warned bee,
How euerever they through treason doe trespasse.
But turne we now backe to that Ladie free,
Whom late we left ryding vponupon an Asse,
Led by a Carle and foole, which by her side did passe.
[28]
She was a Ladie of great dignitie,
And lifted vpup to honorable place,
Famous through all the land of Faerie,
Though of meane parentage and kindred base,
Yet deckt with wondrous giftes of natures grace,
That all men did her person much admire,
And praise the feature of her goodly face,
The beames whereof did kindle louelylovely fire
In th’harts of many a knight, and many a gentle squire.
[29]
But she thereof grew proud and insolent,
That none she worthie thought to be her fere,
But scornd them all, that louelove vntounto her ment;
Yet was she lou’dlov’d of many a worthy pere;
VnworthyUnworthy she to be belou’dbelov’d so dere,
That could not weigh of worthinesse aright.
For beautie is more glorious bright and clere,
The more it is admir’d of many a wight,
And noblest she, that seruedserved is of noblest knight.
[30]
But this coy Damzell thought contrariwize,
That such proud looks would make her praysed more;
And that the more she did all louelove despize,
The more would wretched louedloved her adore.
What cared she, who sighed for her sore,
Or who did wayle or watch the wearie night?
Let them that list, their lucklesse lot deplore;
She was borne free, not bound to any wight,
And so would euerever liuelive, and louelove her owne delight.
[31]
Through such her stubborne stifnesse, and hard hart,
Many a wretch, for want of remedie,
Did languish long in lifeconsuming smart,
And at the last through dreary dolour die:
Whylest she, the Ladie of her libertie,
Did boast her beautie had such souerainesoveraine might,
That with the onely twinckle of her eye,
She could or sauesave, or spill, whom she would hight.
What could the Gods doe more, but doe it more aright?
[32]
But loe the Gods, that mortall follies vew,
Did worthily reuengerevenge this maydens pride;
And nought regarding her so goodly hew,
Did laugh at her, that many did deride,
Whilest she did weepe, of no man mercifide.
For on a day, when Cupid kept his court,
As he is wont at each Saint Valentide,
VntoUnto the which all louerslovers doe resort,
That of their louesloves successe they there may make report.
[33]
It fortun’d then, that when the roules were red,
In wich the names of all louesloves folke were fyled,
That many there were missing, which were ded,
Or kept in bands, or from their louesloves exyled,
Or by some other violence despoyled.
Which when as Cupid heard, he wexed wroth,
And doubting to be wronged, or beguyled,
He bad his eyes to be vnblindfoldunblindfold both,
That he might see his men, and muster them by oth.
[34]
Then found he many missing of his crew,
Which wont doe suit and seruiceservice to his might;
Of whom what was becomen, no man knew.
Therefore a IurieJurie was impaneld streight,
T’enquire of them, whether by force, or sleight,
Or their owne guilt, they were away conuayedconvayed.
To whom foule Infamie, and fell Despight
GaueGave euidenceevidence, that they were all betrayd,
And murdred cruelly by a rebellious Mayd.
[35]
Fayre Mirabella was her name, whereby
Of all those crymes she there indited was:
All which when Cupid heard, he by and by
In great displeasure, wild a Capias
Should issue forth, t’attach that scornefull lasse.
The warrant straight was made, and therewithall
A Baylieffe errant forth in post did passe,
Whom they by name there Portamore did call;
He which doth summon louerslovers to louesloves iudgementjudgement hall.
[36]
The damzell was attacht, and shortly brought
VntoUnto the barre, whereas she was arrayned:
But she thereto nould plead, nor answere ought
EuenEven for stubborne pride, which her restrayned.
So iudgementjudgement past, as is by law ordayned
In cases like, which when at last she saw,
Her stubborne hart, which louelove before disdayned,
Gan stoupe, and falling downe with humble awe,
Cryde mercie, to abate the extremitie of law.
[37]
The sonne of Venus who is myld by kynd,
But where he is prouoktprovokt with peeuishnessepeevishnesse,
VntoUnto her prayers piteously enclynd,
And did the rigour of his doome represse;
Yet not so freely, but that nathelesse
He vntounto her a penance did impose:
Which was, that through this worlds wyde wildernes
She wander should in companie of those,
Till she had sau’dsav’d so many louesloves, as she did lose.
[38]
So now she had bene wandring two whole yeares
Throughout the world, in this vncomelyuncomely case,
Wasting her goodly hew in heauieheavie teares,
And her good dayes in dolorous disgrace:
Yet had she not in all these two yeares space,
SauedSaved but two, yet in two yeares before,
ThroughThrogh her dispiteous pride, whilest louelove lackt place,()
She had destroyed two and twenty more.
Aie me, how could her louelove make half amends therefore.
[39]
And now she was vpponuppon the weary way,
When as the gentle Squire, with faire Serene,
Met her in such misseeming foule array;
The whiles that mighty man did her demeane
With all the euillevill termes and cruell meane,
That he could make; And eeke that angry foole
Which follow’d her, with cursed hands vncleaneuncleane
Whipping her horse, did with his smarting toole
Oft whip her dainty selfe, and much augment her doole.
[40]
Ne ought it mote auaileavaile her to entreat
The one or th’other, better her to vseuse:
For both so wilfull were and obstinate,
That all her piteous plaint they did refuse,
And rather did the more her beate and bruse.
But most the former villaine, which did lead
Her tyreling iadejade, was bent her to abuse;
Who though she were with wearinesse nigh dead,
Yet would not let her lite, nor rest a little stead.
[41]
For he was sterne, and terrible by nature,
And eeke of person huge and hideous,
Exceeding much the measure of mans stature,
And rather like a Gyant monstruous.
For sooth he was descended of the hous
Of those old Gyants, which did warres darraine
Against the heauenheaven in order battailous,
And sib to great Orgolio, which was slaine
By Arthure, when as VnasUnas Knight he did maintaine.
[42]
His lookes were dreadfull, and his fiery eies
Like two great Beacons, glared bright and wyde,
Glauncing askew, as if his enemies
He scorned in his ouerweening pryde;
And stalking stately like a Crane, did stryde
At eueryevery step vpponuppon the tiptoes hie,
And all the way he went, on eueryevery syde
He gaz’d about, and stared horriblie,
As if he with his lookes would all men terrifie.
[43]
He wore no armour, ne for none did care,
As no whit dreading any liuingliving wight;
But in a IacketJacket quilted richly rare,
VponUpon checklaton he was straungely dight,
And on his head a roll of linnen plight,
Like to the Mores of Malaber he wore;
With which his locks, as blacke as pitchy night,
Were bound about, and voyded from before,
And in his hand a mighty yron club he bore.
[44]
This was Disdaine, who led that Ladies horse
Through thick &and thin, through mountains &and through plains,
Compelling her, wher she would not, by force
Haling her palfrey by the hempen raines.
But that same foole, which most increast her paines,
Was Scorne, who hauinghaving in his hand a whip,
Her therewith yirks, and still when she complaines,
The more he laughes, and does her closely quip,
To see her sore lament, and bite her tender lip.
[45]
Whose cruell handling when that Squire beheld,
And saw those villaines her so vildely vseuse,
His gentle heart with indignation sweld,
And could no lenger beare so great abuse,
As such a Lady so to beate and bruse;
But to him stepping, such a stroke him lent,
That forst him th’halter from his hand to loose,
And maugre all his might, backe to relent:
Else had he surely there bene slaine, or fowly shent.
[46]
The villaine wroth for greeting him so sore,
Gathered him selfe together soone againe,
And with his yron batton, which he bore,
Let driuedrive at him so dreadfully amaine,
That for his safety he did him constraine
To giuegive him ground, and shift to eueryevery side,
Rather then once his burden to sustaine:
For bootelesse thing him seemed, to abide,
So mighty blowes, or proueprove the puissaunce of his pride.
[47]
Like as a Mastiffe hauinghaving at a bay
A saluagesalvage Bull, whose cruell hornes doe threat
Desperate daunger, if he them assay,
Traceth his ground, and round about doth beat,
To spy where he may some aduantageadvantage get;
The whiles the beast doth rage and loudly rore,
So did the Squire, the whiles the Carle did fret,
And fume in his disdainefull mynd the more,
And oftentimes by Turmagant and Mahound swore.
[48]
Nathelesse so sharpely still he him pursewd,
That at aduantageadvantage him at last he tooke,
When his foote slipt (that slip he dearely rewd,)
And with his yron club to ground him strooke;
Where still he lay, ne out of swoune awooke,
Till heauyheavy hand the Carle vponupon him layd,
And bound him fast: Tho when he vpup did looke,
And saw him selfe captiu’dcaptiv’d, he was dismayd,
Ne powre had to withstand, ne hope of any ayd.
[49]
Then vpup he made him rise, and forward fare,
Led in a rope, which both his hands did bynd;
Ne ought that foole for pitty did him spare,
But with his whip him following behynd,
Him often scourg’d, and forst his feete to fynd:
And other whiles with bitter mockes and mowes
He would him scorne, that to his gentle mynd
Was much more grieuousgrievous, then the others blowes:
Words sharpely wound, but greatest griefe of scorning growes.
[50]
The faire Serena, when she saw him fall
VnderUnder that villaines club, then surely thought
That slaine he was, or made a wretched thrall,
And fled away with all the speede she mought,
To seeke for safety, which long time she sought:
And past through many perils by the way,
Ere she againe to Calepine was brought;
The which discourse as now I must delay,
Till Mirabellaes fortunes I doe further say.
13.5. deed.] 1609; deed, 1596;
38.7. Through] 1596 state 2; Throgh 1596 state 1;
38.7. lackt place,] 1596 state 1; () 1596 state 2;
Building display . . .
Re-selecting textual changes . . .

Introduction

The toggles above every page allow you to determine both the degree and the kind of editorial intervention present in the text as you read it. They control, as well, the display of secondary materials—collational notes, glosses, and links to commentary.

Textual Changes

The vagaries of early modern printing often required that lines or words be broken. Toggling Modern Lineation on will reunite divided words and set errant words in their lines.

Off: That a large share it hewd out of the rest, (blest. And glauncing downe his shield, from blame him fairely (FQ I.ii.18.8-9) On: That a large share it hewd out of the rest, And glauncing downe his shield, from blame him fairely blest.

Toggling Expansions on will undo certain early modern abbreviations.

Off: Sweet slõbring deaw, the which to sleep them biddes: (FQ I.i.36.4)

Toggling Modern Characters on will convert u, v, i, y, and vv to v, u, j, i, and w. (N.B. the editors have silently replaced ſ with s, expanded most ligatures, and adjusted spacing according contemporary norms.)

Off: And all the world in their subiection held, Till that infernall feend with foule vprore (FQ I.i.5.6-7) On: And all the world in their subjection held, Till that infernall feend with foule uprore

Toggling Lexical Modernizations on will conform certain words to contemporary orthographic standards.

Off: But wander too and fro in waies vnknowne (FQ I.i.10.5) On: But wander to and fro in waies vnknowne.

Toggling Emendations on will correct obvious errors in the edition on which we base our text and modernize its most unfamiliar features.

Most lothsom, filthie, foule, and full of vile disdaine (FQ I.i.14.9) 14.9. Most lothsom] this edn.; Mostlothsom 1590

(The text of 1590 reads Mostlothsom, while the editors’ emendation reads Most lothsom.)

Apparatus

Toggling Collation Notes on will highlight words that differ among printings.

And shall thee well rewarde to shew the place, (FQ I.i.31.5) 5. thee] 1590; you 15961609

(The text of 1590 reads thee, while the texts of 1596 and 1609 read you.)

Toggling Commentary Links on will show links to the editors’ commentary.

Toggling Line Numbers on will show the number of the line within each stanza.

Toggling Stanza Numbers on will show the number of the stanza within each canto.

Toggling Glosses on will show the definitions of unfamiliar words or phrases.

To my long approoved and singular good frende, Master G.H. (Letters I.1) 1. long aprooved: tried and true, found trustworthy over a long period
v2024-07-03_16:28