0fq1596.bk6.VI.vi.0 1fq1596.bk6.VI.vi.argument.1 2fq1596.bk6.VI.vi.argument.2 3fq1596.bk6.VI.vi.argument.3 4fq1596.bk6.VI.vi.argument.4 0fq1596.bk6.VI.vi.1.0 1fq1596.bk6.VI.vi.1.1 2fq1596.bk6.VI.vi.1.2 3fq1596.bk6.VI.vi.1.3 4fq1596.bk6.VI.vi.1.4 5fq1596.bk6.VI.vi.1.5 6fq1596.bk6.VI.vi.1.6 7fq1596.bk6.VI.vi.1.7 8fq1596.bk6.VI.vi.1.8 9fq1596.bk6.VI.vi.1.9 0fq1596.bk6.VI.vi.2.0 1fq1596.bk6.VI.vi.2.1 2fq1596.bk6.VI.vi.2.2 3fq1596.bk6.VI.vi.2.3 4fq1596.bk6.VI.vi.2.4 5fq1596.bk6.VI.vi.2.5 6fq1596.bk6.VI.vi.2.6 7fq1596.bk6.VI.vi.2.7 8fq1596.bk6.VI.vi.2.8 9fq1596.bk6.VI.vi.2.9 0fq1596.bk6.VI.vi.3.0 1fq1596.bk6.VI.vi.3.1 2fq1596.bk6.VI.vi.3.2 3fq1596.bk6.VI.vi.3.3 4fq1596.bk6.VI.vi.3.4 5fq1596.bk6.VI.vi.3.5 6fq1596.bk6.VI.vi.3.6 7fq1596.bk6.VI.vi.3.7 8fq1596.bk6.VI.vi.3.8 9fq1596.bk6.VI.vi.3.9 0fq1596.bk6.VI.vi.4.0 1fq1596.bk6.VI.vi.4.1 2fq1596.bk6.VI.vi.4.2 3fq1596.bk6.VI.vi.4.3 4fq1596.bk6.VI.vi.4.4 5fq1596.bk6.VI.vi.4.5 6fq1596.bk6.VI.vi.4.6 7fq1596.bk6.VI.vi.4.7 8fq1596.bk6.VI.vi.4.8 9fq1596.bk6.VI.vi.4.9 0fq1596.bk6.VI.vi.5.0 1fq1596.bk6.VI.vi.5.1 2fq1596.bk6.VI.vi.5.2 3fq1596.bk6.VI.vi.5.3 4fq1596.bk6.VI.vi.5.4 5fq1596.bk6.VI.vi.5.5 6fq1596.bk6.VI.vi.5.6 7fq1596.bk6.VI.vi.5.7 8fq1596.bk6.VI.vi.5.8 9fq1596.bk6.VI.vi.5.9 0fq1596.bk6.VI.vi.6.0 1fq1596.bk6.VI.vi.6.1 2fq1596.bk6.VI.vi.6.2 3fq1596.bk6.VI.vi.6.3 4fq1596.bk6.VI.vi.6.4 5fq1596.bk6.VI.vi.6.5 6fq1596.bk6.VI.vi.6.6 7fq1596.bk6.VI.vi.6.7 8fq1596.bk6.VI.vi.6.8 9fq1596.bk6.VI.vi.6.9 0fq1596.bk6.VI.vi.7.0 1fq1596.bk6.VI.vi.7.1 2fq1596.bk6.VI.vi.7.2 3fq1596.bk6.VI.vi.7.3 4fq1596.bk6.VI.vi.7.4 5fq1596.bk6.VI.vi.7.5 6fq1596.bk6.VI.vi.7.6 7fq1596.bk6.VI.vi.7.7 8fq1596.bk6.VI.vi.7.8 9fq1596.bk6.VI.vi.7.9 0fq1596.bk6.VI.vi.8.0 1fq1596.bk6.VI.vi.8.1 2fq1596.bk6.VI.vi.8.2 3fq1596.bk6.VI.vi.8.3 4fq1596.bk6.VI.vi.8.4 5fq1596.bk6.VI.vi.8.5 6fq1596.bk6.VI.vi.8.6 7fq1596.bk6.VI.vi.8.7 8fq1596.bk6.VI.vi.8.8 9fq1596.bk6.VI.vi.8.9 0fq1596.bk6.VI.vi.9.0 1fq1596.bk6.VI.vi.9.1 2fq1596.bk6.VI.vi.9.2 3fq1596.bk6.VI.vi.9.3 4fq1596.bk6.VI.vi.9.4 5fq1596.bk6.VI.vi.9.5 6fq1596.bk6.VI.vi.9.6 7fq1596.bk6.VI.vi.9.7 8fq1596.bk6.VI.vi.9.8 9fq1596.bk6.VI.vi.9.9 0fq1596.bk6.VI.vi.10.0 1fq1596.bk6.VI.vi.10.1 2fq1596.bk6.VI.vi.10.2 3fq1596.bk6.VI.vi.10.3 4fq1596.bk6.VI.vi.10.4 5fq1596.bk6.VI.vi.10.5 6fq1596.bk6.VI.vi.10.6 7fq1596.bk6.VI.vi.10.7 8fq1596.bk6.VI.vi.10.8 9fq1596.bk6.VI.vi.10.9 0fq1596.bk6.VI.vi.11.0 1fq1596.bk6.VI.vi.11.1 2fq1596.bk6.VI.vi.11.2 3fq1596.bk6.VI.vi.11.3 4fq1596.bk6.VI.vi.11.4 5fq1596.bk6.VI.vi.11.5 6fq1596.bk6.VI.vi.11.6 7fq1596.bk6.VI.vi.11.7 8fq1596.bk6.VI.vi.11.8 9fq1596.bk6.VI.vi.11.9 0fq1596.bk6.VI.vi.12.0 1fq1596.bk6.VI.vi.12.1 2fq1596.bk6.VI.vi.12.2 3fq1596.bk6.VI.vi.12.3 4fq1596.bk6.VI.vi.12.4 5fq1596.bk6.VI.vi.12.5 6fq1596.bk6.VI.vi.12.6 7fq1596.bk6.VI.vi.12.7 8fq1596.bk6.VI.vi.12.8 9fq1596.bk6.VI.vi.12.9 0fq1596.bk6.VI.vi.13.0 1fq1596.bk6.VI.vi.13.1 2fq1596.bk6.VI.vi.13.2 3fq1596.bk6.VI.vi.13.3 4fq1596.bk6.VI.vi.13.4 5fq1596.bk6.VI.vi.13.5 6fq1596.bk6.VI.vi.13.6 7fq1596.bk6.VI.vi.13.7 8fq1596.bk6.VI.vi.13.8 9fq1596.bk6.VI.vi.13.9 0fq1596.bk6.VI.vi.14.0 1fq1596.bk6.VI.vi.14.1 2fq1596.bk6.VI.vi.14.2 3fq1596.bk6.VI.vi.14.3 4fq1596.bk6.VI.vi.14.4 5fq1596.bk6.VI.vi.14.5 6fq1596.bk6.VI.vi.14.6 7fq1596.bk6.VI.vi.14.7 8fq1596.bk6.VI.vi.14.8 9fq1596.bk6.VI.vi.14.9 0fq1596.bk6.VI.vi.15.0 1fq1596.bk6.VI.vi.15.1 2fq1596.bk6.VI.vi.15.2 3fq1596.bk6.VI.vi.15.3 4fq1596.bk6.VI.vi.15.4 5fq1596.bk6.VI.vi.15.5 6fq1596.bk6.VI.vi.15.6 7fq1596.bk6.VI.vi.15.7 8fq1596.bk6.VI.vi.15.8 9fq1596.bk6.VI.vi.15.9 0fq1596.bk6.VI.vi.16.0 1fq1596.bk6.VI.vi.16.1 2fq1596.bk6.VI.vi.16.2 3fq1596.bk6.VI.vi.16.3 4fq1596.bk6.VI.vi.16.4 5fq1596.bk6.VI.vi.16.5 6fq1596.bk6.VI.vi.16.6 7fq1596.bk6.VI.vi.16.7 8fq1596.bk6.VI.vi.16.8 9fq1596.bk6.VI.vi.16.9 0fq1596.bk6.VI.vi.17.0 1fq1596.bk6.VI.vi.17.1 2fq1596.bk6.VI.vi.17.2 3fq1596.bk6.VI.vi.17.3 4fq1596.bk6.VI.vi.17.4 5fq1596.bk6.VI.vi.17.5 6fq1596.bk6.VI.vi.17.6 7fq1596.bk6.VI.vi.17.7 8fq1596.bk6.VI.vi.17.8 9fq1596.bk6.VI.vi.17.9 0fq1596.bk6.VI.vi.18.0 1fq1596.bk6.VI.vi.18.1 2fq1596.bk6.VI.vi.18.2 3fq1596.bk6.VI.vi.18.3 4fq1596.bk6.VI.vi.18.4 5fq1596.bk6.VI.vi.18.5 6fq1596.bk6.VI.vi.18.6 7fq1596.bk6.VI.vi.18.7 8fq1596.bk6.VI.vi.18.8 9fq1596.bk6.VI.vi.18.9 0fq1596.bk6.VI.vi.19.0 1fq1596.bk6.VI.vi.19.1 2fq1596.bk6.VI.vi.19.2 3fq1596.bk6.VI.vi.19.3 4fq1596.bk6.VI.vi.19.4 5fq1596.bk6.VI.vi.19.5 6fq1596.bk6.VI.vi.19.6 7fq1596.bk6.VI.vi.19.7 8fq1596.bk6.VI.vi.19.8 9fq1596.bk6.VI.vi.19.9 0fq1596.bk6.VI.vi.20.0 1fq1596.bk6.VI.vi.20.1 2fq1596.bk6.VI.vi.20.2 3fq1596.bk6.VI.vi.20.3 4fq1596.bk6.VI.vi.20.4 5fq1596.bk6.VI.vi.20.5 6fq1596.bk6.VI.vi.20.6 7fq1596.bk6.VI.vi.20.7 8fq1596.bk6.VI.vi.20.8 9fq1596.bk6.VI.vi.20.9 0fq1596.bk6.VI.vi.21.0 1fq1596.bk6.VI.vi.21.1 2fq1596.bk6.VI.vi.21.2 3fq1596.bk6.VI.vi.21.3 4fq1596.bk6.VI.vi.21.4 5fq1596.bk6.VI.vi.21.5 6fq1596.bk6.VI.vi.21.6 7fq1596.bk6.VI.vi.21.7 8fq1596.bk6.VI.vi.21.8 9fq1596.bk6.VI.vi.21.9 0fq1596.bk6.VI.vi.22.0 1fq1596.bk6.VI.vi.22.1 2fq1596.bk6.VI.vi.22.2 3fq1596.bk6.VI.vi.22.3 4fq1596.bk6.VI.vi.22.4 5fq1596.bk6.VI.vi.22.5 6fq1596.bk6.VI.vi.22.6 7fq1596.bk6.VI.vi.22.7 8fq1596.bk6.VI.vi.22.8 9fq1596.bk6.VI.vi.22.9 0fq1596.bk6.VI.vi.23.0 1fq1596.bk6.VI.vi.23.1 2fq1596.bk6.VI.vi.23.2 3fq1596.bk6.VI.vi.23.3 4fq1596.bk6.VI.vi.23.4 5fq1596.bk6.VI.vi.23.5 6fq1596.bk6.VI.vi.23.6 7fq1596.bk6.VI.vi.23.7 8fq1596.bk6.VI.vi.23.8 9fq1596.bk6.VI.vi.23.9 0fq1596.bk6.VI.vi.24.0 1fq1596.bk6.VI.vi.24.1 2fq1596.bk6.VI.vi.24.2 3fq1596.bk6.VI.vi.24.3 4fq1596.bk6.VI.vi.24.4 5fq1596.bk6.VI.vi.24.5 6fq1596.bk6.VI.vi.24.6 7fq1596.bk6.VI.vi.24.7 8fq1596.bk6.VI.vi.24.8 9fq1596.bk6.VI.vi.24.9 0fq1596.bk6.VI.vi.25.0 1fq1596.bk6.VI.vi.25.1 2fq1596.bk6.VI.vi.25.2 3fq1596.bk6.VI.vi.25.3 4fq1596.bk6.VI.vi.25.4 5fq1596.bk6.VI.vi.25.5 6fq1596.bk6.VI.vi.25.6 7fq1596.bk6.VI.vi.25.7 8fq1596.bk6.VI.vi.25.8 9fq1596.bk6.VI.vi.25.9 0fq1596.bk6.VI.vi.26.0 1fq1596.bk6.VI.vi.26.1 2fq1596.bk6.VI.vi.26.2 3fq1596.bk6.VI.vi.26.3 4fq1596.bk6.VI.vi.26.4 5fq1596.bk6.VI.vi.26.5 6fq1596.bk6.VI.vi.26.6 7fq1596.bk6.VI.vi.26.7 8fq1596.bk6.VI.vi.26.8 9fq1596.bk6.VI.vi.26.9 0fq1596.bk6.VI.vi.27.0 1fq1596.bk6.VI.vi.27.1 2fq1596.bk6.VI.vi.27.2 3fq1596.bk6.VI.vi.27.3 4fq1596.bk6.VI.vi.27.4 5fq1596.bk6.VI.vi.27.5 6fq1596.bk6.VI.vi.27.6 7fq1596.bk6.VI.vi.27.7 8fq1596.bk6.VI.vi.27.8 9fq1596.bk6.VI.vi.27.9 0fq1596.bk6.VI.vi.28.0 1fq1596.bk6.VI.vi.28.1 2fq1596.bk6.VI.vi.28.2 3fq1596.bk6.VI.vi.28.3 4fq1596.bk6.VI.vi.28.4 5fq1596.bk6.VI.vi.28.5 6fq1596.bk6.VI.vi.28.6 7fq1596.bk6.VI.vi.28.7 8fq1596.bk6.VI.vi.28.8 9fq1596.bk6.VI.vi.28.9 0fq1596.bk6.VI.vi.29.0 1fq1596.bk6.VI.vi.29.1 2fq1596.bk6.VI.vi.29.2 3fq1596.bk6.VI.vi.29.3 4fq1596.bk6.VI.vi.29.4 5fq1596.bk6.VI.vi.29.5 6fq1596.bk6.VI.vi.29.6 7fq1596.bk6.VI.vi.29.7 8fq1596.bk6.VI.vi.29.8 9fq1596.bk6.VI.vi.29.9 0fq1596.bk6.VI.vi.30.0 1fq1596.bk6.VI.vi.30.1 2fq1596.bk6.VI.vi.30.2 3fq1596.bk6.VI.vi.30.3 4fq1596.bk6.VI.vi.30.4 5fq1596.bk6.VI.vi.30.5 6fq1596.bk6.VI.vi.30.6 7fq1596.bk6.VI.vi.30.7 8fq1596.bk6.VI.vi.30.8 9fq1596.bk6.VI.vi.30.9 0fq1596.bk6.VI.vi.31.0 1fq1596.bk6.VI.vi.31.1 2fq1596.bk6.VI.vi.31.2 3fq1596.bk6.VI.vi.31.3 4fq1596.bk6.VI.vi.31.4 5fq1596.bk6.VI.vi.31.5 6fq1596.bk6.VI.vi.31.6 7fq1596.bk6.VI.vi.31.7 8fq1596.bk6.VI.vi.31.8 9fq1596.bk6.VI.vi.31.9 0fq1596.bk6.VI.vi.32.0 1fq1596.bk6.VI.vi.32.1 2fq1596.bk6.VI.vi.32.2 3fq1596.bk6.VI.vi.32.3 4fq1596.bk6.VI.vi.32.4 5fq1596.bk6.VI.vi.32.5 6fq1596.bk6.VI.vi.32.6 7fq1596.bk6.VI.vi.32.7 8fq1596.bk6.VI.vi.32.8 9fq1596.bk6.VI.vi.32.9 0fq1596.bk6.VI.vi.33.0 1fq1596.bk6.VI.vi.33.1 2fq1596.bk6.VI.vi.33.2 3fq1596.bk6.VI.vi.33.3 4fq1596.bk6.VI.vi.33.4 5fq1596.bk6.VI.vi.33.5 6fq1596.bk6.VI.vi.33.6 7fq1596.bk6.VI.vi.33.7 8fq1596.bk6.VI.vi.33.8 9fq1596.bk6.VI.vi.33.9 0fq1596.bk6.VI.vi.34.0 1fq1596.bk6.VI.vi.34.1 2fq1596.bk6.VI.vi.34.2 3fq1596.bk6.VI.vi.34.3 4fq1596.bk6.VI.vi.34.4 5fq1596.bk6.VI.vi.34.5 6fq1596.bk6.VI.vi.34.6 7fq1596.bk6.VI.vi.34.7 8fq1596.bk6.VI.vi.34.8 9fq1596.bk6.VI.vi.34.9 0fq1596.bk6.VI.vi.35.0 1fq1596.bk6.VI.vi.35.1 2fq1596.bk6.VI.vi.35.2 3fq1596.bk6.VI.vi.35.3 4fq1596.bk6.VI.vi.35.4 5fq1596.bk6.VI.vi.35.5 6fq1596.bk6.VI.vi.35.6 7fq1596.bk6.VI.vi.35.7 8fq1596.bk6.VI.vi.35.8 9fq1596.bk6.VI.vi.35.9 0fq1596.bk6.VI.vi.36.0 1fq1596.bk6.VI.vi.36.1 2fq1596.bk6.VI.vi.36.2 3fq1596.bk6.VI.vi.36.3 4fq1596.bk6.VI.vi.36.4 5fq1596.bk6.VI.vi.36.5 6fq1596.bk6.VI.vi.36.6 7fq1596.bk6.VI.vi.36.7 8fq1596.bk6.VI.vi.36.8 9fq1596.bk6.VI.vi.36.9 0fq1596.bk6.VI.vi.37.0 1fq1596.bk6.VI.vi.37.1 2fq1596.bk6.VI.vi.37.2 3fq1596.bk6.VI.vi.37.3 4fq1596.bk6.VI.vi.37.4 5fq1596.bk6.VI.vi.37.5 6fq1596.bk6.VI.vi.37.6 7fq1596.bk6.VI.vi.37.7 8fq1596.bk6.VI.vi.37.8 9fq1596.bk6.VI.vi.37.9 0fq1596.bk6.VI.vi.38.0 1fq1596.bk6.VI.vi.38.1 2fq1596.bk6.VI.vi.38.2 3fq1596.bk6.VI.vi.38.3 4fq1596.bk6.VI.vi.38.4 5fq1596.bk6.VI.vi.38.5 6fq1596.bk6.VI.vi.38.6 7fq1596.bk6.VI.vi.38.7 8fq1596.bk6.VI.vi.38.8 9fq1596.bk6.VI.vi.38.9 0fq1596.bk6.VI.vi.39.0 1fq1596.bk6.VI.vi.39.1 2fq1596.bk6.VI.vi.39.2 3fq1596.bk6.VI.vi.39.3 4fq1596.bk6.VI.vi.39.4 5fq1596.bk6.VI.vi.39.5 6fq1596.bk6.VI.vi.39.6 7fq1596.bk6.VI.vi.39.7 8fq1596.bk6.VI.vi.39.8 9fq1596.bk6.VI.vi.39.9 0fq1596.bk6.VI.vi.40.0 1fq1596.bk6.VI.vi.40.1 2fq1596.bk6.VI.vi.40.2 3fq1596.bk6.VI.vi.40.3 4fq1596.bk6.VI.vi.40.4 5fq1596.bk6.VI.vi.40.5 6fq1596.bk6.VI.vi.40.6 7fq1596.bk6.VI.vi.40.7 8fq1596.bk6.VI.vi.40.8 9fq1596.bk6.VI.vi.40.9 0fq1596.bk6.VI.vi.41.0 1fq1596.bk6.VI.vi.41.1 2fq1596.bk6.VI.vi.41.2 3fq1596.bk6.VI.vi.41.3 4fq1596.bk6.VI.vi.41.4 5fq1596.bk6.VI.vi.41.5 6fq1596.bk6.VI.vi.41.6 7fq1596.bk6.VI.vi.41.7 8fq1596.bk6.VI.vi.41.8 9fq1596.bk6.VI.vi.41.9 0fq1596.bk6.VI.vi.42.0 1fq1596.bk6.VI.vi.42.1 2fq1596.bk6.VI.vi.42.2 3fq1596.bk6.VI.vi.42.3 4fq1596.bk6.VI.vi.42.4 5fq1596.bk6.VI.vi.42.5 6fq1596.bk6.VI.vi.42.6 7fq1596.bk6.VI.vi.42.7 8fq1596.bk6.VI.vi.42.8 9fq1596.bk6.VI.vi.42.9 0fq1596.bk6.VI.vi.43.0 1fq1596.bk6.VI.vi.43.1 2fq1596.bk6.VI.vi.43.2 3fq1596.bk6.VI.vi.43.3 4fq1596.bk6.VI.vi.43.4 5fq1596.bk6.VI.vi.43.5 6fq1596.bk6.VI.vi.43.6 7fq1596.bk6.VI.vi.43.7 8fq1596.bk6.VI.vi.43.8 9fq1596.bk6.VI.vi.43.9 0fq1596.bk6.VI.vi.44.0 1fq1596.bk6.VI.vi.44.1 2fq1596.bk6.VI.vi.44.2 3fq1596.bk6.VI.vi.44.3 4fq1596.bk6.VI.vi.44.4 5fq1596.bk6.VI.vi.44.5 6fq1596.bk6.VI.vi.44.6 7fq1596.bk6.VI.vi.44.7 8fq1596.bk6.VI.vi.44.8 9fq1596.bk6.VI.vi.44.9
Cant. VI.
The Hermite heales both Squire and dame
Of their sore maladies:
He Turpine doth defeate, and shame
For his late villanies.
[1]
NONo wound, which warlike hand of enemy
Inflicts with dint of sword, so sore doth light,
As doth the poysnous sting, which infamy
Infixeth in the name of noble wight:
For by no art, nor any leaches might
It euerever can recured be againe;
Ne all the skill, which that immortall spright
Of Podalyrius did in it retaine,
Can remedy such hurts; such hurts are hellish paine.
[2]
Such were the wounds, the which that Blatant Beast
Made in the bodies of that Squire and Dame;
And being such, were now much more increast,
For want of taking heede vntounto the same,
That now corrupt and curelesse they became.
Howbe that carefull Hermite did his best,
With many kindes of medicines meete, to tame
The poysnous humour, which did most infest
Their ranckling wounds, &and eueryevery day them duely drest.
[3]
For he right well in Leaches craft was seene,
And through the long experience of his dayes,
Which had in many fortunes tossed beene,
And past through many perillous assayes,
He knew the diuersediverse went of mortall wayes,
And in the mindes of men had great insight;
Which with sage counsell, when they went astray,
He could enforme, and them reduce aright,
And al the passiõspassions heale, which woũdwound the weaker spright.
[4]
For whylome he had bene a doughty Knight,
As any one, that liuedlived in his daies,
And prouedproved oft in many perillous fight,
Of which he grace and glory wonne alwaies,
And in all battels bore away the baies.
But being now attacht with timely age,
And weary of this worlds vnquietunquiet waies,
He tooke him selfe vntounto this Hermitage,
In which he liu’dliv’d alone, like carelesse bird in cage.
[5]
One day, as he was searching of their wounds,
He found that they had festred priuilyprivily,
And ranckling inward with vnrulyunruly stounds,
The inner parts now gan to putrify,
That quite they seem’d past helpe of surgery,
And rather needed to be disciplinde
With holesome reede of sad sobriety,
To rule the stubborne rage of passion blinde:
GiueGive saluessalves to eueryevery sore, but counsell to the minde.
[6]
So taking them apart into his cell,
He to that point fit speaches gan to frame,
As he the art of words knew wondrous well,
And eke could doe, as well as say the same,
And thus he to them sayd; faire daughter Dame,
And you faire sonne, which here thus long now lie
In piteous languor, since ye hither came,
In vaine of me ye hope for remedie,
And I likewise in vaine doe saluessalves to you applie.
[7]
For in your selfe your onely helpe doth lie,
To heale your seluesselves, and must proceed alone
From your owne will, to cure your maladie.
Who can him cure, that will be cur’d of none?
If therefore health ye seeke, obserueobserve this one.
First learne your outward sences to refraine
From things, that stirre vpup fraile affection;
Your eies, your eares, your tongue, your talktalke reſ⁀trainerestraine reſ⁀tainerestaine
From that they most affect, and in due termes containe.
[8]
For from those outward sences ill affected,
The seede of all this euillevill first doth spring,
Which at the first before it had infected,
Mote easie be supprest with little thing:
But being growen strong, it forth doth bring
Sorrow, and anguish, and impatient paine
In th’inner parts, and lastly scattering
Contagious poyson close through eueryevery vaine,
It neuernever rests, till it hauehave wrought his finall bane.
[9]
For that beastes teeth, which wounded you tofore,
Are so exceeding venemous and keene,
Made all of rusty yron, ranckling sore,
That where they bite, it booteth not to weene
With saluessalves, or antidote, or other mene
It euerever to amend: ne maruailemarvaile ought;
For that same beast was bred of hellish strene,
And long in darksome Stygian den vpbroughtupbrought,
Begot of foule Echidna, as in bookes is taught.
[10]
Echidna is a Monster direfull dred,
Whom Gods doe hate, and heauensheavens abhor to see;
So hideous is her shape, so huge her hed,
That eueneven the hellish fiends affrighted bee
At sight thereof, and from her presence flee:
Yet did her face and former parts professe
A faire young Mayden, full of comely glee;
But all her hinder parts did plaine expresse
A monstrous Dragon, full of fearefull vglinessugliness.
[11]
To her the Gods, for her so dreadfull face,
In fearefull darkenesse, furthest from the skie,
And from the earth, appointed hauehave her place,
Mongst rocks and cauescaves, where she enrold doth lie
In hideous horrour and obscurity,
Wasting the strength of her immortall age.
There did Typhaon with her company;
Cruell Typhaon, whose tempestuous rage
Make th’heauensth’heavens tremble oft, &and him with vowes asswage.
[12]
Of that commixtion they did then beget
This hellish Dog, that hight the Blatant Beast;
A wicked Monster, that his tongue doth whet
Gainst all, both good and bad, both most and least,
And poures his poysnous gall forth to infest
The noblest wights with notable defame:
Ne euerever Knight, that bore so lofty creast,
Ne euerever Lady of so honest name,
But he them spotted with reproch, or secrete shame.
[13]
In vaine therefore it were, with medicine
To goe about to saluesalve such kynd of sore,
That rather needes wise read and discipline,
Then outward saluessalves, that may augment it more.
Aye me (sayd then Serena sighing sore)
What hope of helpe doth then for vsus remaine,
If that no saluessalves may vsus to health restore?
But sith we need good counsell (sayd the swaine)
Aread good sire, some counsell, that may vsus sustaine.
[14]
The best (sayd he) that I can you aduizeadvize,
Is to auoideavoide the occasion of the ill:
For when the cause, whence euillevill doth arize,
RemouedRemoved is, th’effect surceaseth still.
Abstaine from pleasure, and restraine your will,
Subdue desire, and bridle loose delight,
VseUse scanted diet, and forbeare your fill,
Shun secresie, and talke in open sight:
So shall you soone repaire your present euillevill plight.
[15]
Thus hauinghaving sayd, his sickely patients
Did gladly hearken to his grauegrave beheast,
And kept so well his wise commaundements,
That in short space their malady was ceast,
And eke the biting of that harmefull Beast
Was throughly heal’d. Tho when they did perceaueperceave
Their wounds recur’d, and forces reincreast,
Of that good Hermite both they tooke their leaueleave,
And went both on their way, ne ech would other leaueleave.
[16]
But each th’other vow’d t’accompany,
The Lady, for that she was much in dred,
Now left alone in great extremity,
The Squire, for that he courteous was indeed,
Would not her leaueleave alone in her great need.
So both together traueldtraveld, till they met
With a faire Mayden clad in mourning weed,
VponUpon a mangy iadejade vnmeetelyunmeetely set,
And a lewd foole her leading thorough dry and wet.
[17]
But by what meanes that shame to her befell,
And how thereof her selfe she did acquite,
I must a while forbeare to you to tell;
Till that, as comes by course, I doe recite,
What fortune to the Briton Prince did lite,
Pursuing that proud Knight, the which whileare
Wrought to Sir Calidore so foule despight;
And eke his Lady, though she sickely were,
So lewdly had abusde, as ye did lately heare.
[18]
The Prince according to the former token,
Which faire Serene to him deliuereddelivered had,
Pursu’d him streight, in mynd to bene ywroken
Of all the vile demeane, and vsageusage bad,
With which he had those two so ill bestad:
Ne wight with him on that aduentureadventure went,
But that wylde man, whom though he oft forbad,
Yet for no bidding, nor for being shent,
Would he restrayned be from his attendement.
[19]
ArriuingArriving there, as did by chaunce befall,
He found the gate wyde ope, and in he rode,
Ne stayd, till that he came into the hall:
Where soft dismounting like a weary lode,
VponUpon the ground with feeble feete he trode,
As he vnableunable were for very neede
To mouemove one foote, but there must make abode;
The whiles the saluagesalvage man did take his steede,
And in some stable neare did set him vpup to feede.
[20]
Ere long to him a homely groome there came,
That in rude wise him asked, what he was,
That durst so boldly, without let or shame,
Into his Lords forbidden hall to passe.
To whom the Prince, him fayning to embase,
Mylde answer made; he was an errant Knight,
The which was fall’n into this feeble case,
Through many wounds, which lately he in fight
ReceiuedReceived had, and prayd to pitty his ill plight.
[21]
But he, the more outrageous and bold,
Sternely did bid him quickely thence auauntavaunt,
Or deare aby, for why his Lord of old
Did hate all errant Knights, which there did haunt,
Ne lodging would to any of them graunt:
And therefore lightly bad him packe away,
Not sparing him with bitter words to taunt;
And therewithall rude hand on him did lay.
To thrust him out of dore, doing his worst assay.
[22]
Which when the SaluageSalvage comming now in place,
Beheld, eftsoones he all enraged grew,
And running streight vponupon that villaine base,
Like a fell Lion at him fiercely flew,
And with his teeth and nailes, in present vew,
Him rudely rent, and all to peeces tore:
So miserably him all helpelesse slew,
That with the noise, whilest he did loudly rore,
The people of the house rose forth in great vproreuprore.
[23]
Who when on ground they saw their fellow slaine,
And that same Knight and SaluageSalvage standing by,
VponUpon them two they fell with might and maine,
And on them layd so huge and horribly,
As if they would hauehave slaine them presently.
But the bold Prince defended him so well,
And their assault withstood so mightily,
That maugre all their might, he did repell,
And beat them back, whilest many vnderneathunderneath him fell.
[24]
Yet he them still so sharpely did pursew,
That few of them he left aliuealive, which fled,
Those euillevill tidings to their Lord to shew.
Who hearing how his people badly sped,
Came forth in hast: where when as with the dead
He saw the ground all strow’d, and that same Knight
And saluagesalvage with their bloud fresh steeming red,
He woxe nigh mad with wrath and fell despight,
And with reprochfull words him thus bespake on hight.
[25]
Art thou he, traytor, that with treason vile,
Hast slaine my men in this vnmanlyunmanly maner,
And now triumphest in the piteous spoile
Of these poore folk, whose soules with black dishonor
And foule defame doe decke thy bloudy baner?
The meede whereof shall shortly be thy shame,
And wretched end, which still attendeth on her.
With that him selfe to battell he did frame;
So did his forty yeomen, which there with him came.
[26]
With dreadfull force they all did him assaile,
And round about with boystrous strokes oppresse,
That on his shield did rattle like to haile
In a great tempest; that in such distresse,
He wist not to which side him to addresse.
And euermoreevermore that crauencraven cowherd Knight,
Was at his backe with heartlesse heedinesse,
Wayting if he vnawaresunawares him murther might:
For cowardize doth still in villany delight.
[27]
Whereof whenas the Prince was well aware,
He to him turnd with furious intent,
And him against his powre gan to prepare;
Like a fierce Bull, that being busie bent
To fight with many foes about him ment,
Feeling some curre behinde his heeles to bite,
Turnes him about with fell auengementavengement;
So likewise turnde the Prince vponupon the Knight,
And layd at him amaine with all his will and might.
[28]
Who when he once his dreadfull strokes had tasted,
Durst not the furie of his force abyde,
But turn’d abacke, and to retyre him hasted
Through the thick prease, there thinking him to hyde.
But when the Prince had once him plainely eyde,
He foot by foot him followed alway,
Ne would him suffer once to shrinke asyde,
But ioyningjoyning close, huge lode at him did lay:
Who flying still did ward, and warding fly away.
[29]
But when his foe he still so eger saw,
VntoUnto his heeles himselfe he did betake,
Hoping vntounto some refuge to withdraw:
Ne would the Prince him euerever foot forsake,
Where so he went, but after him did make.
He fled from roome to roome, from place to place,
Whylest eueryevery ioyntjoynt for dread of death did quake,
Still looking after him, that did him chace;
That made him euermoreevermore increase his speedie pace.
[30]
At last he vpup into the chamber came,
Whereas his louelove was sitting all alone,
Wayting what tydings of her folke became.
There did the Prince him ouertakeovertake anone,
Crying in vaine to her, him to bemone;
And with his sword him on the head did smyte,
That to the ground he fell in senselesse swone:
Yet whether thwart or flatly it did lyte,
The tempred steele did not into his braynepan byte.
[31]
Which when the Ladie saw, with great affright
She starting vpup, began to shrieke aloud,
And with her garment coueringcovering him from sight,
Seem’d vnderunder her protection him to shroud;
And falling lowly at his feet, her bowd
VponUpon her knee, intreating him for grace,
And often him besought, and prayd, and vowd;
That with the ruth of her so wretched case,
He stayd his second strooke, and did his hand abase.
[32]
Her weed she then withdrawing, did him discouerdiscover,
Who now come to himselfe, yet would not rize,
But still did lie as dead, and quake, and quiuerquiver,
That eueneven the Prince his basenesse did despize,
And eke his Dame him seeing in such guize,
Gan him recomfort, and from ground to reare.
Who rising vpup at last in ghastly wize,
Like troubled ghost did dreadfully appeare,
As one that had no life him left through former feare.
[33]
Whom when the Prince so deadly saw dismayd,
He for such basenesse shamefully him shent,
And with sharpe words did bitterly vpbraydupbrayd;
Vile cowheard dogge, now doe I much repent,
That euerever I this life vntounto thee lent,
Whereof thou caytiuecaytive so vnworthieunworthie art;
That both thy louelove, for lacke of hardiment,
And eke thy selfe, for want of manly hart,
And eke all knights hast shamed with this knightlesse part.
[34]
Yet further hast thou heaped shame to shame,
And crime to crime, by this thy cowheard feare.
For first it was to thee reprochfull blame,
To erect this wicked custome, which I heare,
Gainst errant Knights and Ladies thou dost reare,
Whom when thou mayst, thou dost of arms despoile,
Or of their vpperupper garment, which they weare:
Yet doest thou not with manhood, but with guile
Maintaine this euillevill vseuse, thy foes thereby to foile.
[35]
And lastly in approuanceapprovance of thy wrong,
To shew such faintnesse and foule cowardize,
Is greatest shame: for oft it falles, that strong
And valiant knights doe rashly enterprize,
Either for fame, or else for exercize,
A wrongfull quarrell to maintaine by right;
Yet hauehave, through prowesse and their brauebrave emprize,
Gotten great worship in this worldes sight.
For greater force there needs to maintaine wrong, then right.
[36]
Yet since thy life vntounto this Ladie fayre
I giuengiven hauehave, liuelive in reproch and scorne;
Ne euerever armes, ne euerever knighthood dare
Hence to professe: for shame is to adorne
With so brauebrave badges one so basely borne;
But onely breath sith that I did forgiueforgive.
So hauinghaving from his crauencraven bodie torne
Those goodly armes, he them away did giuegive
And onely suffred him this wretched life to liuelive.
[37]
There whilest he thus was setling things aboueabove,
Atwene that Ladie myld and recreant knight,
To whom his life he graunted for her louelove,
He gan bethinke him, in what perilous plight
He had behynd him left that saluagesalvage wight,
Amongst so many foes, whom sure he thought
By this quite slaine in so vnequallunequall fight:
Therefore descending backe in haste, he sought
If yet he were aliuealive, or to destruction brought.
[38]
There he him found enuironedenvironed about
With slaughtred bodies, which his hand had slaine,
And laying yet a fresh with courage stout
VponUpon the rest, that did aliuealive remaine;
Whom he likewise right sorely did constraine,
Like scattred sheepe, to seeke for safetie,
After he gotten had with busie paine
Some of their weapons, which thereby did lie,
With which he layd about, and made them fast to flie.
[39]
Whom when the Prince so felly saw to rage,
Approching to him neare, his hand he stayd,
And sought, by making signes, him to asswage:
Who them perceiuingperceiving, streight to him obayd,
As to his Lord, and downe his weapons layd,
As if he long had to his heasts bene trayned.
Thence he him brought away, and vpup couaydcovayd
Into the chamber, where that Dame remayned
With her vnworthyunworthy knight, who ill him entertayned.
[40]
Whom when the SaluageSalvage saw from daunger free,
Sitting beside his Ladie there at ease,
He well remembred, that the same was hee,
Which lately sought his Lord for to displease:
Tho all in rage, he on him streight did seaze,
As if he would in peeces him hauehave rent;
And were not, that the Prince did him appeaze,
He had not left one limbe of him vnrentunrent:
But streight he held his hand at his commaundement.
[41]
Thus hauinghaving all things well in peace ordayned,
The Prince himselfe there all that night did rest,
Where him Blandina fayrely entertayned,
With all the courteous glee and goodly feast,
The which for him she could imagine best.
For well she knew the wayes to win good will
Of eueryevery wight, that were not too infest,
And how to please the minds of good and ill,
Through tempering of her words &and lookes by wondrous skill.
[42]
Yet were her words and lookes but false and fayned,
To some hid end to make more easie way,
Or to allure such fondlings, whom she trayned
Into her trap vntounto their owne decay:
Thereto, when needed, she could weepe and pray,
And when her listed, she could fawne and flatter;
Now smyling smoothly, like to sommers day,
Now glooming sadly, so to cloke her matter;
Yet were her words but wynd, &and all her teares but water.
[43]
Whether such grace were giuengiven her by kynd,
As women wont their guilefull wits to guyde;
Or learn’d the art to please, I doe not fynd.
This well I wote, that she so well applyde
Her pleasing tongue, that soone she pacifyde
The wrathfull Prince, &and wrought her husbands peace.
Who nathelesse not therewith satisfyde,
His rancorous despight did not releasse,
Ne secretly from thought of fell reuengerevenge surceasse.
[44]
For all that night, the whyles the Prince did rest
In carelesse couch, not weeting what was ment,
He watcht in close awayt with weapons prest,
Willing to worke his villenous intent
On him, that had so shamefully him shent:
Yet durst he not for very cowardize
Effect the same, whylest all the night was spent.
The morrow next the Prince did early rize,
And passed forth, to follow his first enterprise.
7.8. talk] 1596 state 2; talke 1596 state 1;
7.8. reſ⁀trainerestraine ] 1596 state 2; reſ⁀tainerestaine 1596 state 1;
Building display . . .
Re-selecting textual changes . . .

Introduction

The toggles above every page allow you to determine both the degree and the kind of editorial intervention present in the text as you read it. They control, as well, the display of secondary materials—collational notes, glosses, and links to commentary.

Textual Changes

The vagaries of early modern printing often required that lines or words be broken. Toggling Modern Lineation on will reunite divided words and set errant words in their lines.

Off: That a large share it hewd out of the rest, (blest. And glauncing downe his shield, from blame him fairely (FQ I.ii.18.8-9) On: That a large share it hewd out of the rest, And glauncing downe his shield, from blame him fairely blest.

Toggling Expansions on will undo certain early modern abbreviations.

Off: Sweet slõbring deaw, the which to sleep them biddes: (FQ I.i.36.4)

Toggling Modern Characters on will convert u, v, i, y, and vv to v, u, j, i, and w. (N.B. the editors have silently replaced ſ with s, expanded most ligatures, and adjusted spacing according contemporary norms.)

Off: And all the world in their subiection held, Till that infernall feend with foule vprore (FQ I.i.5.6-7) On: And all the world in their subjection held, Till that infernall feend with foule uprore

Toggling Lexical Modernizations on will conform certain words to contemporary orthographic standards.

Off: But wander too and fro in waies vnknowne (FQ I.i.10.5) On: But wander to and fro in waies vnknowne.

Toggling Emendations on will correct obvious errors in the edition on which we base our text and modernize its most unfamiliar features.

Most lothsom, filthie, foule, and full of vile disdaine (FQ I.i.14.9) 14.9. Most lothsom] this edn.; Mostlothsom 1590

(The text of 1590 reads Mostlothsom, while the editors’ emendation reads Most lothsom.)

Apparatus

Toggling Collation Notes on will highlight words that differ among printings.

And shall thee well rewarde to shew the place, (FQ I.i.31.5) 5. thee] 1590; you 15961609

(The text of 1590 reads thee, while the texts of 1596 and 1609 read you.)

Toggling Commentary Links on will show links to the editors’ commentary.

Toggling Line Numbers on will show the number of the line within each stanza.

Toggling Stanza Numbers on will show the number of the stanza within each canto.

Toggling Glosses on will show the definitions of unfamiliar words or phrases.

To my long approoved and singular good frende, Master G.H. (Letters I.1) 1. long aprooved: tried and true, found trustworthy over a long period